Onze fractie heeft eerder gepleit voor beleid op herbestemming en het voorkomen van leegstand. (Zowel in de dorpskernen als ook panden in het buitengebied.) Het project modern boeren in oude Hoeves is een pilot project, waaraan onze gemeente deelneemt. Het doel is om agrarische ondernemers meer ontwikkelingsruimte te geven die noodzakelijks is voor een goede bedrijfsvoering in de toekomst. Dit dient samen te gaan met het kwaliteitsbehoud van ons landschap. Iets waar Fractie Franssen geheel achter staat!

Samenwerkingspartners zijn: provincie Limburg, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de LTTB en het ministerie van OCW. Ondernemers met plannen kunnen samen met deskundigen werken aan hun toekomst om tot daadwerkelijke ontwikkeling te komen. Daarnaast wordt er ook een beroep gedaan op eigenaren van karakteristiek verbouwde panden om te leren uit het verleden. Dit met als doel uiteindelijk goede voorbeelden en praktische tips te presenteren als handleiding. De projectgroep zal zich ook richten op de herziening van de POL 2014 en het ambitiedocument landbouw.

Voor meer informatie lees hier de Raadsinformatiebrief:
pdf-t