De gemeenteraad heeft in het verleden meermaals inzicht gevraagd in de door de gemeente Gulpen-Wittem verworven subsidies en bijdragen van andere overheidsorganen. Uit de Raadsinformatiebrief die het College deze week heeft verstuurd, blijkt dat er actief subsidies zijn binnengehaald. Zo volgt uit het overzicht dat in de huidige raadsperiode ruim 4,3 miljoen Euro aan subsidies is binnengehaald. Daarnaast lopen er nog een aantal subsidieaanvragen voor het herstel van de oude Geularm en de inrichting van het Groene Hart in Mechelen.

Klik hier voor de Raadsinformatiebrief: pdf-t