Gulpen-Wittem, 11 oktober 2013 –  De gemeenten in het Heuvelland slaan de handen ineen om een plan van aanpak te maken tegen de hoge werkloosheid onder 45-plussers. In deze regio is namelijk 60 procent van alle werkzoekenden (ww-ers en bijstandsgerechtigden) 45 jaar of ouder. Daarmee is het probleem vele malen groter dan de jeugdwerkloosheid, dat tussen de 10 en 15 procent ligt.

De stuurgroep Transformatie Sociale Domein, waarin de gemeenten Eijsden-Margraten, Maastricht, Meerssen, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Gulpen-Wittem vertegenwoordigd zijn, hebben deze week een gezamenlijke brandbrief gestuurd naar de provincie Limburg voor financiële ondersteuning. Extra geld is noodzakelijk om acties op dit gebied mogelijk te maken. “We zouden deze brief nooit geschreven hebben, ware het niet dat de werkloosheid onder 45-plussers momenteel dramatisch is”, zo staat in de aan gedeputeerde Kersten (Arbeidsmarkt) gerichte brief. De gemeenten voegen eraan toe dat de aanpak niet in plaats van de campagne tegen de jeugdwerkloosheid moet komen maar ernaast.

Regionaal
De wethouders van sociale zaken constateren dat het probleem in alle gemeenten even groot is.  Vandaar dat voor een aanpak op regionaal niveau gekozen wordt. Temeer omdat het Heuvelland de natuurlijke en historische ordening is van waaruit eerder succesvolle projecten zijn ontwikkeld.

“Nu is dan ook het moment om actie te ondernemen. We constateren evenwel dat op dit moment vanuit het UWV steeds minder mensen en middelen beschikbaar zijn, om effectief voor deze doelgroep actie te ondernemen. Daarnaast worden ook de gemeenten geconfronteerd met afnemende budgetten en wordt het steeds moeilijker om alle problemen het hoofd te bieden”, zo staat in de brief.

Podium 24
De gemeenten doen het voorstel om het actieplan tegen de werkloosheid onder 45-plussers onder te brengen bij het in maart dit jaar gestarte Podium 24. Dat is het gezamenlijke initiatief van het Heuvelland om op een vernieuwende manier de werkloosheid aan te pakken. Hierin zijn behalve de gemeenten ook betrokken: Vebego, MTB, ROC Leeuwenborgh en UWV Werkbedrijf. Het is vooral een instrument om verborgen werkgelegenheid op te halen bij de werkgevers in het Heuvelland. Het is immers niet meer zo dat werkgevers langdurige fulltime banen beschikbaar hebben. Het gaat om deeltijdwerk en tijdelijke banen.

“Podium 24 is een goede maar intensieve aanpak. Deze aanpak (in combinatie met een terugtrekkende beweging van partners zoals UWV) vergt dan ook de nodige inzet van mensen en middelen. We willen deze aanpak echter nog verder intensiveren en gericht inzetten op de 45-plussers in het Heuvelland. Het gaat specifiek om het (co-)financieren van Podium 24 voor een intensivering van de aanpak”, aldus de gemeenten.