Gulpen-Wittem, 13 september 2013 –  De gemeente Gulpen-Wittem heeft afgelopen week een pand en de bijbehorende erven en stallen aan de Kromhagerweg  in Eys voor een half jaar gesloten op grond van de Opiumwet na de recente vondst van een hennepplantage.

 

Waarom sluiting

Op 25 juni jl. heeft het Flexteam Gulpen-Wittem een integrale controle uitgevoerd in en rond het pand. Daarbij werden echter door de politie eveneens verschillende hennepplantages en gedroogde henneptoppen aangetroffen. In 2010 en 2011 werden ook al meerdere hennepplantage in de woning en bijbehorende stal gevonden. Hiervoor werd de eigenaar toen schriftelijk gewaarschuwd. Nu aan deze waarschuwing geen gehoor is gegeven en er wederom hennep werd aangetroffen is conform het gemeentelijk beleid de woning en bijbehorende stallen en erf gesloten op grond van artikel 13b Opiumwet voor de duur van zes maanden.

Wie zitten er in het Flexteam?

In het Flexteam van de gemeente Gulpen-Wittem zitten allerlei specialisten op het gebied van handhaving, openbare orde en veiligheid, bouw- en woningtoezicht, milieuzaken, bevolkingsadministratie, brandweer en politie. Deze specialisten werken nauw samen met woningbouwverenigingen, de sociale recherche, het Veiligheidshuis, de belastingdienst, de arbeidsinspectie en de GGD Zuid-Limburg. Samen willen zij de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente te vergroten. Dankzij de samenwerking tussen al deze verschillende partners wordt overlast in de gemeente efficiënt en effectief aangepakt. Afhankelijk van hetgeen ze verwachten aan te treffen gaan diverse leden van het Flexteam samen op pad voor controle.

bron: gemeente Gulpen-Wittem