Op 26 augustus 2013 zijn de gemeente Gulpen-Wittem en Trajekt het project Go Active Be Creative! gestart. Er worden samen met scholen, lokale verenigingen en bedrijven allerlei sport-, beweeg- en culturele activiteiten tijdens en na schooltijd op de basisscholen georganiseerd. Dit draagt bij aan het preventief jeugdbeleid: verantwoord sporten en bewegen, kennis maken met cultuur en stimuleren van gezonde voeding.

De officiële start vond op 26 augustus plaats in basisschool Sint Franciscus in Reijmerstok. Tijdens deze eerste les gingen ruim 40 leerlingen onder leiding van judoclub Zarei aan de slag. Wethouder Piet Franssen trok zelf ook even de judojas aan om de leerlingen aan te moedigen.

Hoofddoelen

Go Active Be Creative! wordt ingezet om het bestaande aanbod op het gebied van sport en cultuur voor jeugd en jongeren uit te breiden en ze bewust te maken van een gezonde leefstijl. Voor het eerst gaat het om de combinatie van sport en cultuur. Ook het ondersteunen bij vrijetijdsbesteding en het stimuleren van verenigingen om een actieve en preventieve rol te vervullen zijn belangrijk in dit project. Hiermee willen de gemeente en Trajekt de verbindingen tussen alle partners versterken. De afspraken lopen tot en met eind 2014.

Activiteiten

De activiteiten van Go Active Be Creative! worden aan jeugd en jongeren aangeboden in opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem en uitgevoerd door de combinatiefunctionaris, Loek Frijns van Trajekt. Per 26 augustus 2013 beginnen de scholen met activiteiten tijdens schooltijd en vanaf februari 2014 verplaatsen de naschoolse activiteiten zich naar de verenigingen. Deze activiteiten bestaan onder andere uit:

  • Tijdens en na schooltijd kennismakingslessen sport en cultuur voor leerlingen van alle basisscholen uit Gulpen-Wittem (groep 3 t/m 8): dansen, badminton, fitness, turnen, handbal judo, klimmen, muziek (via de harmonieën), heemkunde, schutterij en kunstenaars.
  • Op enkele basisscholen worden daarnaast de projecten ‘Gezond in beweging’ (diëtiste van GroeneKruis Domicura ), ondersteuning van bewegingslessen en/of het project (S)Cool on Wheels door het fonds gehandicaptensport i.s.m. Huis voor de Sport aangeboden.

Verenigingen op de basisscholen

Meer dan vijftig sport- en culturele verenigingen, organisaties, bedrijven en kunstenaars hebben hun deelname toegezegd. Zij organiseren kennismakingslessen op alle basisscholen in de gemeente Gulpen-Wittem. Smaakt dat naar meer? Dan kunnen de leerlingen zich vanaf februari 2014 opgeven voor een serie kennismakingslessen ná schooltijd. De leerlingen kunnen kennis maken met nieuwe activiteiten, de scholen hebben een nieuwe invulling voor hun lessen en de verenigingen kunnen leerlingen kennis laten maken met hun activiteiten. Voor een uitgebreid overzicht van deelnemende scholen en verenigingen kunt u terecht op de website van de gemeente Gulpen-Wittem, Trajekt en de deelnemende basisscholen.

Fractie Franssen wenst alle betrokken leerlingen, scholen, verenigingen en overige partners veel succes maar vooral veel plezier toe bij dit project.