Gulpen-Wittem, 29 juli 2013 – Vandaag hebben wethouder Piet Franssen en de vertegenwoordigers van de in de gemeente Gulpen-Wittem actieve woningstichtingen het convenant Wmo getekend. In het convenant staan afspraken over woningaanpassingen in huurwoningen van de stichtingen. Het convenant heeft tot doel deze aanpassingen snel, doeltreffend en zonder onnodige bureaucratie te laten verlopen.

Herziening: In de gemeente Gulpen-Wittem zijn vier woningstichtingen actief: woningstichting Gulpen, woningstichting Wittem, Woonpunt en Maasvallei. De woningstichtingen hebben gezamenlijk zo’n 1309 huurwoningen in de gemeente. Met de gemeente en Woonpunt bestond al een convenant. Dat was echter aan herziening toe door ontwikkelingen binnen de Wmo en het actief worden van Maasvallei in de gemeente.

Het convenant

Over de inhoud van het Wmo-convenant (zie de bijlage) is uitgebreid overleg gevoerd. Het is een instrument geworden dat mogelijkheden biedt om in deze economisch moeilijke tijd voor zowel gemeente als woningcorporaties toch woningaanpassingen te kunnen realiseren waarbij ruimte is voor maatwerk. Daar is iedereen blij mee, volgens Jo Kostons van woningstichting Gulpen, die namens alle woningstichtingen spreekt: “Kleine, eenvoudige aanpassingen kunnen snel worden uitgevoerd zonder lange bureaucratische procedures. Onze huurders die een beroep moeten doen op de Wmo hebben daar alleen maar profijt van. Wij vinden de zelfredzaamheid en het functioneren in het maatschappelijk verkeer erg belangrijk voor mensen die moeten leven met een beperking. Dat kan met dit convenant.” Ook wethouder Piet Franssen is tevreden. “Hierdoor kunnen we aanpassingen die noodzakelijk zijn en die gemeente in het kader van de Wmo bekostigt snel en zonder al te veel bureaucratie realiseren. Onze burgers hebben daar baat bij en dat vind ik belangrijk”, aldus wethouder Franssen.

Bron: gemeente Gulpen-Wittem

Fractie Franssen heeft zich sinds de herziening van de WMO 2010 telkens ingezet voor een goed convenant tussen de gemeente en de woningstichtingen en heugt zich tevreden met dit resultaat!