Tijdens de behandeling van de kadernota hebben wij samen met GroenLinks en het CDA een amendement ingediend om de gelden die beschikbaar zijn voor duurzame energie daadwerkelijk te besteden en daarmee zoveel mogelijk gemeenschapshuizen en gemeentelijke accommodaties duurzaam te maken. Daarbij inbegrepen zijn voor ons in elk geval ook gemeenschapshuizen die deels privaat zijn zoals in Slenaken, maar wel een belangrijke positie voor de Gulpen-Wittemse gemeenschap vervullen. Een verruiming voor alle gemeenschapsvoorzieningen en een tegemoetkoming aan het kritiekpunt uit de evaluatie van het accommodatiebeleid. Daarnaast wordt ook het resterend budget voor het aanpassen van de gemeenschapsvoorziening in Eys hiervoor ingezet. Hiermee willen wij de lasten voor de gemeenschapshuizen verlagen en ons percentage duurzame energie vergroten.