Samen met CDA, PvdA, Balans, GroenLinks en Brants hebben wij een amendement ingediend om de positie van starters op de arbeidsmarkt te verbeteren. Daarvoor willen wij startersbeurzen en traineeships aanbieden, aldus gemeenteraadslid Robbert Dautzenberg (Fractie Franssen). Dit enerzijds om de jeugdwerkloosheid aan te pakken die op dit moment circa 16% in Nederland bedraagt en anderzijds om te zorgen voor kwalitatief hoogwaardige nieuwe personeelsleden als de grijze golf in Gulpen-Wittem uittreed. Deze jongeren kunnen voor een beperkte periode werkervaring opdoen en zo hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Voor de gemeente kunnen onderzoeksopdrachten worden uitgevoerd, die nu door de bezuinigingen op het personeel zijn blijven liggen.

Wij stellen daarvoor 30.000 Euro tot en met 2017 ter beschikking, maar vragen u ook om dit samen met de gemeente vaals, het Werkgeversservicepunt en Pentasz op te pakken. Het is namelijk de bedoeling dat niet alleen bij de gemeente, maar ook bij deze instellingen en mogelijk het bedrijfsleven de startersbeurzen en traineeships kunnen worden ingezet. Mogelijk dat ook deze organisaties zodoende een duit in het zakje kunnen doen.

Het College verzoeken wij om voor de begrotingsbehandeling met een concreet projectplan te komen en daarnaast ook een subsidieverzoek in te dienen bij het ministerie van Sociale Zaken voor het banenplan.

DDL_20130628_01004HL012

AMD_StartersbeursTraineeship1_1

Fractie Franssen dient a.s. donderdag samen met het CDA een amendement in bij de kadernota, om de positie van starters op de arbeidsmarkt te verbeteren. Ook de fracties Balans, PvdA en Brants steunen dit voorstel. Wij willen daarmee de jeugdwerkloosheid (jongeren tot 27 jaar) in Gulpen-Wittem aanpakken door het inzetten van een startersbeurs en traineeships. Jongeren kunnen op deze wijze ervaring opdoen bij de gemeente en onderzoeksopdrachten uitvoeren. Daarnaast wordt er samenwerking gezocht met buurgemeenten en bedrijven in de regio. Omdat daarnaast het personeelsbestand van de gemeente Gulpen-Wittem vergrijst, kan er nu al jong potentieel opgeleid worden om deze toekomstige vacatures in te vullen.

Beide fracties doen dan ook een beroep op het college om voor de begrotingsbehandeling (in november) een projectplan uit te werken om de jeugdwerkloosheid door middel van traineeships en een startersbeurs aan te pakken en daarnaast een subsidieaanvraag in te dienen bij het ministerie van sociale zaken. Wij willen zo een aantrekkelijke gemeenten blijven voor jongeren om te wonen en te werken en jongeren betere kansen bieden op de arbeidsmarkt.

De fracties Franssen en CDA willen daarom tot 2017, jaarlijks 30.000 Euro ter beschikking stellen om leer- en werkervaring op te doen en onderzoeksopdrachten ter beschikking te stellen, waaronder het verbeteren van de gezondheid/leefstijl van het personeel en beleid dat nu wegens capaciteitsgebrek. De landelijke jeugdwerkloosheid bedraagt op dit moment circa 16% (cijfers mei 2013).

Toelichting:
De positie van hoger opgeleide starters op de arbeidsmarkt is op dit moment in Zuid-Limburg bijzonder slecht. De gemeente Gulpen-Wittem kent daarnaast een vergrijzend personeelsbestand en heeft naar de toekomst toe behoefte aan goed geschoold personeel met werkervaring. Door vroegtijdig hier op in te spelen kunnen pas afgestudeerden werkervaring opdoen en tevens (onderzoeks)opdrachten uitvoeren voor de gemeente Gulpen-Witem. Omdat het stimuleren van de werkgelegenheid slechts beperkt beïnvloed kan worden door de gemeente, wordt voorgesteld samenwerking te zoeken met de gemeente Vaals en het bedrijfsleven in beide gemeenten.

Jongeren krijgen hiermee de mogelijkheid om door middel van een traineeship of startersbeurs werkervaring op te doen en hun startkwalificatie op de arbeidsmarkt (verder) te verbeteren. Er wordt hiervoor wel een goede begeleiding gevraagd van de werkgever en de financiële vertaling dient plaats te vinden door zowel de gemeente als ook de andere werkgevers, middels een bijdrage in het levensonderhoud voor de starters en het ter beschikking stellen van een werkplek. Hiervoor kan gekeken worden naar bestaande voorbeelden zoals: de startersbeurs.NU, richting Zuid, gemeente Venlo.