Op 7 juni 2013 heeft wethouder Piet Franssen het gerenoveerde Mosaqua geopend met directeur Bertil Kaanen. Lees hieronder de toespraak van wethouder Franssen en kijk voor meer informatie op www.mosaqua.nl

Tja, daar staan we dan, na zoveel maanden verbouwen is het eindelijk zover dat onze inwoners en de toeristen weer kunnen zwemmen en dat wij het bad nu officieel kunnen openen. Daar is wel heel wat aan vooraf gegaan. Zo heeft de raad al in 2011 samen met de NV het businessplan ontwikkeld. In dat plan staat dat de NV zelfstandig het zwembad en de sporthal gaan beheren. Het plan werd vervolgend door de raad unaniem op 30 juni vastgesteld.

Op 29 maart 2012 stemde de raad vervolgens opnieuw unaniem in met het verstrekken van de geldlening ten behoeve van de renovatie van zwembad van bijna 6 miljoen. Daardoor kon de renovatie op 1 oktober beginnen, onder verantwoordelijkheid van de NV.

Tijdens de verbouwing heb ik steeds periodiek overleg gehad met de directie van de NV, waardoor het college goed op de hoogte is gebleven van de ontwikkelingen en de actuele stand van zaken. De communicatie en de onderlinge samenwerking is prima verlopen. En dat moet ook gezegd worden van de contacten die ik met Raad van Commissarissen heb gehad, zij hebben hun rol goed ingevuld.

Dit alles heeft geresulteerd in een tijdige afronding van de renovatie nog vóór de meivakantie. Van tevoren hebben wat proefzwemmers de tijd gehad om te testen en dat was een succes. Zodoende konden alle inwoners, toeristen en doelgroepzwemmers in de meivakantie alweer genieten van het zwembad. Een bad dat zelfs al meerdere keren de deuren tijdelijk moest sluiten omdat het volledig bezet was. Het nieuwe bad is dus nu al heel positief ontvangen, overigens ook in de pers, zoals u misschien eergisteren wel in een opiniestukje in de Limburger heeft kunnen lezen.

Bijzonder om te melden is ook dat we niet alleen ruim op tijd klaar waren, maar dat ook alles binnen het budget is gebleven. Zelfs een extra aanpassing om het bad een officieel 25-meter zwembad te laten worden paste binnen het budget. Het bad kwam maar 6 centimeter te kort voor dat predicaat, maar het moest er toch om aangepast worden. En dat is gelukt.

Het is fijn te weten dat Gulpen-Wittem weer een bad heeft waar alle inwoners, alle toeristen en alle doelgroepzwemmer terechtkunnen. Ik spreek hier dan ook afsluitend de wens uit dat zij allemaal, laten we zeggen, de komende twintig jaar weer sportief vooruit kunnen en graag en regelmatig naar onze mooie gemeente komen. Een gemeente die met het vernieuwde bad nóg weer een stukje mooier is geworden.

Bron: gemeente Gulpen-Wittem