Op maandag 3 juni is het officieel startsein gegeven voor de bouw van de brede maatschappelijke voorziening, bij basisschool A gene Wienberg in Mechelen. In het bijzijn van gedeputeerde Lebens, wethouder Franssen, voorzitter Nelissen van Innovo en het stichtingsbestuur is de start gegeven voor de bouw. De werkzaamheden zijn inmiddels al in volle gang en zullen de komende zomer voortgaan. Als alles volgens planning verloopt wordt de bouw medio oktober opgeleverd en zal de opening in november 2013 plaatsvinden. De brede maatschappelijke voorziening is een pilot project van de provincie Limburg en wordt samen met de gemeente Gulpen-Wittem en de stichting gemeenschapsvoorziening Mechelen gerealiseerd. Dit na een lang traject van vele voorbereidingen. Fractie Franssen wenst alle betrokkenen de komende maanden zeer veel succes en hoopt dat Mechelen lang mag genieten van de uiteindelijke brede maatschappelijke voorziening bij basisschool A gene Wienberg. Namens Fractie Franssen waren de raadsleden Jo Nix, Sjef Ortmans en Robbert Dautzenberg aanwezig om de stichting en de aannemer veel succes toe te wensen.