Fractie Franssen deelt u mede dat de gemeente via de provincie het Koninklijk Besluit heeft ontvangen waarin onze burgemeester, de heer van den Tillaar, per 21 mei a.s. is herbenoemd als burgemeester van Gulpen-Wittem. Wethouder Piet Franssen, de raadsleden en de fractie feliciteren burgemeester van den Tillaar met zijn herbenoeming en wensen hem alvast veel succes voor de komende jaren. Het herbenoemingsbesluit kunt u in de bijlage lezen.

Koninklijk_besluit_herbenoeming_21_mei_2013