De wethouder, raadsleden, fractieleden en het bestuur van Fractie Franssen feliciteert de tien inwoners die op 25 en 26 april 2013 een koninklijke onderscheiding hebben mogen ontvangen!

Mevrouw Mayke Alleleijn-Meijs uit Gulpen (87 jaar) – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Alleleijn is van 1950 tot 1970 bestuurslid van de Katholieke Arbeidersvrouwenbond afdeling Gulpen en organiseert in die periode voor de leden allerlei activiteiten. Zij is 40 jaar lang collectant van het KWF (Kankerbestrijding). Verder collecteerde zij voor het Gehandicapte Kind, Astmafonds en Anjerloterij. Van 1972 tot 2012 is zij vrijwilliger voor buurtschap Euverem, o.a. voor voetbalclub RKSVG en de jaarlijkse Wielerronde van de Del. Sinds 1974 tot voor kort is zij vrijwilliger bij de Zonnebloem, afdeling Gulpen en met name voor de buurtschappen Euverem en Pesaken. Bovendien is zij van 1983 tot 2012 vrijwilliger/steunpunt voor gehuchten rondom Euverem voor de Ouderensociëteit Gulpen-Reijmerstok. Sinds 1978 is ze lid van het zangkoor Zingend Genieten.

Mevrouw José Schouteten-Van de Berg uit Eys (70) – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Schouteten-Van de Berg is sinds 1973 lid en vanaf 2000 bestuurslid van het Missiecomité Eys, Wahlwiller en Nijswiller. Zij is o.a. medeorganisator van de verschillende activiteiten, collectant en helpt bij de jaarlijkse kledingactie. In de periode 1989 tot 1996 is zij vrijwilliger bij de H. Agathaparochie te Eys. Zij verricht o.a. huishoudelijke werkzaamheden voor de toenmalige pastoor. In de periode 2004-2009 is zij bestuurslid van deze parochie.

Verder is zij sinds 1995 secretaris van de Gorettistichting. Deze stichting zet zich in voor projecten voor kasarme kinderen in Karnataka-India.

Sinds 2004 is zij vrijwilliger bij Impuls, afdeling SWOBS computerhome Bocholtz, waar zij begeleider van de Windowscursussen voor 50-plussers is. Ook geeft zij computerles aan patiënten in de Verpleegkliniek Heerlen.

Mevrouw Nellie Paulssen-Huijerjans uit Eys (56) – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Nellie Paulssen-Huijerjans start haar activiteiten in 1974 als bestuurslid van muziekkorps Marijke in Heerlen. Dit bestuurslidmaatschap vervult zij tot 1980. Zij zette zich met name in voor de oprichting van het majorettekorps. In de periode 1984-1994 is zij overblijf- en leesmoeder bij basisschool Kompas te Heerlen. Van 1984 tot 1998 is zij vrijwilliger bij korfbalvereniging Heerlen waar zij 14 jaar leider is van de afdeling welpen en tevens 9 jaar secretaris van de jeugdcommissie. Van 1998 tot 2005 is zij vrijwilliger bij de Wapenbroeders Heuvelland. Zo coördineert zij o.a. de deelname van de Wapenbroeders aan diverse herdenkingen. Sinds 2004 is zij vrijwilliger bij de Vereniging Oud Mariniers. Zij legt bezoeken af aan oude en zieke mariniers en de weduwen van de overleden mariniers. Verder helpt zij bij braderieën en rommelmarkten en bij het verenigingsblad ‘Baksgewijs’. Sinds 2005 is zij gastvrouw bij de stichting Limburgse Veteranendag te Roermond. Daarnaast is zij vanaf 2010 secretaris van raadsfractie Balans.

 

Mevrouw Lahaije-Boon uit Eys (57) – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Lahaije-Boon is van 1974 tot 2000 en van 2002 tot 2010 secretaris van spaarclub A gen Bruck te Eys. In de periode 1986 tot 2010 is zij vrijwilliger en van 1996 tot 2006  tevens voorzitter van de Zonnebloem afdeling Eys. Gedurende 3 jaar was zij voorzitter van de Zonnebloem Regio Zuid-Oost. Sinds 1986 is zij vrijwilliger bij het damescomité van schutterij St. Sebastianus en vanaf 1995 vervult zij het voorzitterschap van dit damescomité. Ook is zij secretaris van de stichting Steun aan schutterij St. Sebastianus. Vanaf 1992 is zij vrijwilliger bij de parochie H. Agatha te Eys. Van 1992 tot 2008 is zij lid van het kerkbestuur St. Agatha. Momenteel vervangt en ondersteunt zij de koster, is lid van de parochiële zorggroep, en lector tijdens de H. Missen. Sinds 2003 is zij voorzitter van de Auw Wiever va Ees. Bovendien is zij sinds 2010 bestuurslid en vanaf 2011 voorzitter van het dameskoor Octavia uit Eys.

De heer Michaël Blezer uit Epen (77 jaar) – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Blezer is vanaf 1949 lid, en vanaf eind jaren tachtig erelid, van harmonie Internos Epen. Als instructeur leidt hij tientallen nieuwe leden tot muzikant op. Verder was hij 18 jaar lang leider van de Heuvellandkapel en speelde daarnaast in meerdere muziekgezelschappen waaronder de Riestelander Margraten. Vanaf 1950 is hij partijrepetitor en plaatsvervangend dirigent van het gemengd zangkoor Epen. Voorts is hij sinds 1980 instructeur van schutterij St. Paulus Epen. Ook hier leidt hij nieuwe jeugdleden op tot muzikant voor het klaroen- en trompetkorps. Sinds 1992 is hij tevens keizer van schutterij St. Paulus. In 1995 richtte hij jachthoornblazers St. Michael op, waar hij sindsdien ook leider en instructeur is.

De heer Jef Cremer uit Partij-Wittem (63) – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Cremer is van 1968 tot 1982 actief voor voetbalvereniging Partij ‘33 als jeugdleider, en sinds 1968 tot op heden als scheidsrechter. Hij verricht verder hand-en-spandiensten voor deze vereniging. Bij zijn 50-jarig jubileum is hij dan ook benoemd tot erelid. Daarnaast zet hij zich vanaf 1958 in als lid van fanfare Kunst en Vriendschap Partij-Wittem. Voor deze vereniging is hij van 1982 tot 2007 organisator van Sixty Pop en is hij 2 jaar lang voorzitter van het Pompcomité. Verder is hij van 1987 tot 2000 bestuurslid en vanaf 2000 voorzitter van fanfare Kunst en Vriendschap Partij-Wittem. Van 1995 tot 2000 is hij lid van het algemeen bestuur van de stichting beheersraad A ge Wienhoes. In 2001 wordt onder zijn voorzitterschap de nieuwe stichting A gen Wienhoes opgericht, waarbij hij de initiatiefnemer en drijvende kracht achter de renovatie van het gemeenschapshuis A gen Wienhoes is. Tevens maakte hij 4 jaar deel uit van de raadscommissie Burgerzaken.

De heer Nic Gossens uit Wijlre (75) – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Nic Gossens is vanaf 1961 kaderlid en bestuurslid (vanaf 2009) van de FNV afdeling Gulpen-Wittem en Vaals. Ruim 31 jaar vervult hij een bestuursfunctie van postduivenvereniging De Vriendenkring. Verder is hij sinds 1972 actief lid van IVN afdeling Heuvelland. Daarnaast is hij vanaf 1980 vrijwilliger en van 1980 tot 2009 bestuurslid bij buurtvereniging SBB (Stokhem, Berghof en Beertsenhoven). Tijdens zijn bestuurslidmaatschap is hij oprichter van de culinaire wandeling Opke Dopke Reubesopke. Sinds 1997 is hij vrijwilliger in het Brand museum van de Brand Bierbrouwerij, tevens zijn voormalige werkgever. Sinds 2004 is hij medeoprichter en bestuurslid van de heemkundevereniging Wielder en o.a. de organisator achter de jaarlijkse tentoonstellingen en de samenstelling van de periodieken. Sinds 2010 is de heer Gossens actief lid van de Veldekekring Valkeberg. Bij de viering ‘750 jaar Wijlre’ was hij vrijwilliger.

De heer Hub Hacking uit Gulpen (79) – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Hacking is van 1957 tot 1985 bestuurslid en tevens nderdirecteur/plaatsvervangend dirigent van harmonie Crescendo. In 1993 fuseert harmonie Crescendo met de harmonie van Gulpen tot de huidige harmonie St. Petrus. Voor en na deze fusie vervult hij van 1978 tot 2011 de functie van muziekarchivaris en is daarmee verantwoordelijk voor de partituren en muziekboekjes voor de muzikanten bij opluisteringen. Daarnaast is hij van 1957 tot heden muziekleraar bariton en (ventiel) trombone voor de nieuwe leden van de voormalige harmonie Crescendo en harmonie St. Petrus. Verder was hij 5 jaar bestuurslid van de Woningvereniging Gulpen.

De heer Giel Moonen uit Slenaken (76) – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Giel Moonen is sinds 1946 lid van fanfare Berg en Dal en in 2009 benoemd tot erelid. In 1953 is hij medeoprichter van de Mergellandkapel Slenaken. Hij blijft lid van de kapel tot 2009. In 1972 wordt hij bestuurslid en archivaris van het kerkelijk zangkoor St. Cecilia uit Slenaken. Deze functies vervult hij nog steeds. In 1976 wordt hij voorzitter van voetbalvereniging SC ’63 Slenaken. Het voorzitterschap verruilt hij in 1977 voor een bestuursfunctie die hij in 1986 neerlegt. In deze periode behoren o.a. tot zijn werkzaamheden het ophalen van de contributie en de lotto. Van 1987 tot 2011 is hij surveillant/begeleider van bezoekers in het kerkelijk museum Slenaken. De heer Moonen is in de periode 1988 tot 2012 koster in de H. Remigiuskerk Slenaken en hier verantwoordelijk voor organisatorische voorbereidingen van de H. Missen in Slenaken.

De heer Theo Wessels uit Wijlre (64) – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Wessels is van 1976 tot 1996 bestuurslid van tafeltennisvereniging de Meppers uit Wijlre. In deze periode is hij 10 jaar lang (1986-1996) voorzitter. Ook is hij 5 jaar lang jeugdleider/jeugdtrainer. Sinds 1987 is hij vrijwilliger bij jeugdcarnavalsvereniging “de Kling Puime”. Hij bouwt mee aan carnavalswagens en bühnes en is medeorganisator van de Spektakelavonden. Tevens fotografeert hij alle activiteiten van de Kling Puime. Vanaf 1988 is hij ook EHBO-vrijwilliger bij alle wandelingen van de wandelvereniging Wijlre.

Vanaf 1997 is hij lid van de processiecommissie van de H. Gertrudisparochie Wijlre. Sinds 2000 is hij vrijwilliger bij voetbalvereniging V.V. Wijlre. De heer Wessels is leider van het seniorenteam en sinds 2010 verzorgt hij de wekelijkse training van de lagere seniorenteams. Ook verricht hij onderhoud aan terrein en verenigingsgebouw. Sinds 2011 is hij lid van de heemkundevereniging Wielder.