Gulpen-Wittem, 26 april 2013 – Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een bezwaarschrift van het college van Burgemeester en Wethouders ongegrond verklaard. Het bezwaarschrift was gericht tegen het afwijzen van het verzoek om de Wet tegemoetkoming schade (Wts) van toepassing te verklaren voor de overstroming in Slenaken en Beutenaken op 28 en 29 juli 2012.

Op 19 maart jl. heeft Burgemeester Van den Tillaar, samen met een ambtelijke delegatie, tijdens een hoorzitting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie mondeling benadrukt dat de aard en omvang van de gebeurtenis in Slenaken en Euverem zeer uitzonderlijk en extreem was: “De impact van de overstroming was voor zowel de burgers, het landschap, de bedrijven als het toerisme zeer heftig.”

Minister Opstelten blijft bij zijn standpunt dat de gebeurtenissen op 28 en 29 juli 2012 niet zijn aan te merken als ramp in de zin van de Wet veiligheidregio’s en derhalve de Wts niet van toepassing is. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten niet in beroep te gaan tegen de beslissing op bezwaar. Samen met het Waterschap Roer en Overmaas en Provincie zal het college van Burgemeester en Wethouders zich nu primair richten op het treffen van preventieve maatregelen om overstromingen vanuit de Gulp in de toekomst te voorkomen.

Achtergrond

De grote hoeveelheid neerslag van 28 juli 2012 in Hombourg (België) leidde tot een extreem hoge waterafvoer in de Gulp. Het water steeg zodanig snel dat diverse woningen en bedrijven in Slenaken en Beutenaken onder water kwamen te staan. Dit had veel materiële en persoonlijke schade tot gevolg.

Bron: gemeente Gulpen-Wittem