Op donderdag 25 april hebben wij de voorjaarsnota vastgesteld. Een nota waarin wij tevreden kunnen kijken naar de voortgang van ons coalitieakkoord. Maar ook een nota die inzicht biedt in de toekomstige ontwikkelingen. Drie zaken wil ik daarbij wel nog onder de aandacht brengen:

(p12). In 2012 hebben wij raadsbreed, samen met de gemeente Vaals en andere gemeenten een voorstel gedaan voor een dekkend glasvezelnetwerk in het heuvelland. Een initiatief dat wij samen met de andere gemeenten en Maastricht willen oppakken. De afgelopen maanden zijn er zo hebben wij begrepen zowel door de wethouder, als ook door ons als raadsleden gesprekken gevoerd met deskundigen en zijn er ook tal van mogelijkheden aan bod gekomen. Nu de burgemeester van Maastricht voor het LED (Limburg Economic Development) plan met de pet de gemeenten langs aan het gaan is, vinden wij dat voor het vullen van die pet er ook iets terug mag komen.

Wij willen het College en deze Raad dan ook verzoeken om nogmaals uit te spreken om de aanleg van een dekkend glasvezelnetwerk mee te nemen en te koppelen aan onze bijdrage voor LED (Limburg Economic Development) en dit ook onder de aandacht te brengen van onze collega gemeenteraden om eenzelfde uitspraak te doen. En wellicht dat onze concullega’s in Parkstad Limburg hier ook nog iets voor voelen?

Daarnaast voorzitter is het groene hart in Mechelen nog niet gerealiseerd. Inmiddels is er gelukkig wel een stichting met een aantal vrijwilligers actief en wordt er gewerkt aan de fondenswerving. Wij willen het College vragen om ons goed op de hoogte te houden van deze ontwikkelingen en de vaart er in te houden zodat zowel de natuurspeelplek, als ook het groene hart in het centrum van Mechelen snel gerealiseerd kan worden.

Tot slot voorzitter ons initiatiefvoorstel openbaar vervoer, hoe staat het daar mee? De provincie Limburg is inmiddels de nieuwe concessie aan het voorbereiden en wordt ons plan daar in meegenomen? Wij hebben begrepen dat de wethouder met de VVV en Veolia aan tafel heeft gezeten, dat er gekeken wordt naar andere initiatieven in Europa, maar wij willen wel eens graag zien hoe de planning er voor de komende tijd uit gaat zien?