Eind januari 2013 hebben Gedeputeerde Staten het subsidiekader ‘Stimulering Bouw’ vastgesteld. Als vervolg daarop hebben zij nu besloten een provinciale bijdrage toe te kennen aan het project Sportcomplex Hanzon in Eys. De subsidie die Gulpen-Wittem ontvangt bedraagt maximaal € 81.436,-. De bijdrage is vooral gebaseerd op de inzet van werkgelegenheidsmaatregelen in het project. Deze subsidie draagt bij aan de verdere inrichting van de parkeervoorziening en de infrastructuur voor ontsluiting van de voorziening.

Eind vorig jaar is op het complex een Brede Maatschappelijke Voorziening gerealiseerd. Inmiddels maken tal van verenigingen uit Eys gebruik van die voorziening. In het verlengde van de realisering van die opzet is nu de herinrichting van de parkeerplaats en de verbetering van de infrastructuur op het complex aan de orde. Met de toekenning van de subsidie door de provincie Limburg, benadrukt deze het brede belang van de voorziening voor de kern Eys. De parkeervoorziening krijgt in de toekomst een openbaar karakter en is daardoor ook van betekenis voor de omliggende wijken ter verlaging van de parkeerdruk/verkeersdruk. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het verlengde van de reconstructiewerkzaamheden aan riool en wegen van onder andere de Wezelderweg en de Hoebigerweg.

Eind november 2012 hebben alle Limburgse gemeenten in het kader van de motie bouw een schriftelijke uitnodiging van de provincie ontvangen om in december mogelijke projecten aan te dragen voor stimulering van de bouw en de transitie van de Limburgse woningmarkt. Bijvoorbeeld door stimulering van nieuwbouw en door transformatie en verduurzaming van bestaande gebouwen. Deze subsidie door Gedeputeerde Staten draagt bij aan een stimulering van de werkgelegenheid.