Gulpen-Wittem, 21 maart 2013 – Burgemeester Van den Tillaar reikt op zaterdag 23 maart 2013 omstreeks 15.30 uur een Koninklijke Onderscheiding uit aan Theo Thewissen uit Partij-Wittem. De heer Thewissen ontvangt deze onderscheiding bij gelegenheid van zijn aftreden als bestuurslid van de Limburgse Wandelsport Bond. Hij is bij Koninklijk Besluit benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Verdiensten

De heer Theo Thewissen ontvangt de Koninklijke Onderscheiding omdat hij zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving. Deze verdiensten zijn:

Hij was vier jaar bestuurslid van de Jeugdsoos Wittem. Vanaf 1973 is hij vaste licht- en geluidsman bij Toneelvrienden Partij-Wittem. Van 1975 tot 1996 was hij bestuurslid van de Wandelsportvereniging Wittem. Van 2001 tot heden is hij bestuurslid Technische Zaken van de Limburgse Wandelsport Bond en tevens Bondsofficial van de Limburgse Wandelsport Bond. Verder is hij sinds 2006 als vrijwillige licht- en geluidsman actief bij de “Nacht der zielen” in het Klooster van Wittem.

Bron: gemeente Gulpen-Wittem