Het College heeft op vragen van Fractie Franssen en CDA geantwoord dat zij een verdere verkenning willen uitvoeren naar de positie van starters op de woningmarkt in Gulpen-Wittem. Daarbij wordt er gekeken naar vraag en aanbod in de huursector. Daarbij worden de doelgroepen samen met de woningcorporaties in kaart gebracht aan de hand van de inkomensgrenzen. Daarnaast wordt voor de koopsector bekeken of het mogelijk is om aan te haken bij de provinciale startersregeling. Het College zal een voorstel hiertoe in het voorjaar van 2013 aan de Raad voorleggen.

gwmdt0152_capture_20130304_010_000000_S_U1300719