Tijdens de Raadsvergadering van 21 februari 2013 hebben Fractie Franssen en CDA een eerder gemaakte fout bij de begrotingsbehandeling voor 2013 rechtgezet. Wij zien er toen abusievelijk vanuit gegaan dat de heffingen voor parkeervergunningen geen onderdeel uitmaakten van de parkeertarieven. Inmiddels zijn wij erachter gekomen dat naast een verhoging van de parkeertarieven met 20% zoals voorgesteld bij de evaluatie van het parkeerbeleid en de begrotingsbehandeling 2013 ook de parkeervergunningen met 20% zouden stijgen.

Middels een amendement is dit nu uitgesmeerd over een periode van 4 jaar, met een jaarlijkse stijging van 5%. Hierbij blijven uiteraard de uitgangspunten van het parkeerbeleid in Gulpen overeind en treden er ook geen wijzigingen op voor bezoekers aan het centrum van Gulpen.

Namens Fractie Franssen

Raadslid Jo Nix

21022012_amendement_CDA_Franssen_inzake_Parkeervergunningen