Tijdens de Raadsvergadering van 21 februari 2013 werd er door GroenLinks, PvdA, Balans en Groen! een motie ingediend om het hondenbeleid te evalueren middels een enquete, alleen onder de hondenbezitters. Onze fractie alsmede het CDA heeft niet ingestemd met deze motie. Wel hebben ook wij een aantal opmerkingen geplaatst en toezeggingen aan het College gevraagd. Blijft onverlet dat onze overwegingen om het hondenbeleid in 2012 voor de periode van een jaar zo vast te stellen en dit eind 2013 te evalueren overeind blijft.

Onze fractie is echter van mening dat deze evaluatie niet alleen onder hondenbezitters, maar onder alle inwoners plaats dient te vinden. Dat de doelgroep daarbij in het bijzonder wordt meegenomen is alleen maar prima, maar iedereen moet de kans krijgen om mee te praten over het beleid. Zodat zowel hondenbezitters als ook burgers die hier overlast van ondervinden, alsmede ook andere ondernemers kunnen meepraten. Daarnaast hebben wij het College verzocht in gesprek te gaan en in gesprek te blijven met de hondenbezitters, specifiek op die plekken (waaronder Mechelen) waar zich nu problemen voordoen. Volgens onze fractie kunnen deze problemen gemakkelijk met een goed gesprek en een kleine wijziging worden opgelost en valt dit onder de uitvoering van het College.

Daarnaast heeft onze fractie het College verzocht om de eerder gedane toezeggingen over het hondenbeleid, hondenafvalbakken en losloopgebieden (ook binnen de kernen) na te komen voor de zomer van 2013. Daarnaast wil onze fractie dat er uitvoering wordt gegeven aan hetgeen besproken is tijdens de begrotingsbehandelingen de afgelopen twee jaren.

Verder vragen wij het College ook nu tussentijds evaluatie mogelijk te maken door een brede oproep op de gemeentepagina, waarbij het alle burgers vrij staat om hun opmerkingen en met name ook verbeterpunten over het hondenbeleid kenbaar te maken. Daarbij moet het gaan om een duidelijke oproep en willen wij hierover voor de zomer van 2013 per Raadsinformatiebrief geinformeerd worden. Waarbij de uitkomsten worden meegenomen in de evaluatie. Wij hebben de Burgemeester tot slot verzocht een duidelijke termijn af te spreken en te communiceren wanneer er gevalueerd wordt.