Gulpen-Wittem, 5 december 2012 – Leerlingen van scholengemeenschap Sophianum hebben gisterenavond gedebatteerd  in stijl van het Lagerhuis over actuele thema’s. Zij discussieerden over onder andere veiligheid, ongezond leven, seksualiteit, identiteit en social media. Het jongerendebat is een initiatief van de gemeente Gulpen-Wittem om jongeren meer te betrekken bij de (lokale) politiek.

Wethouder Piet Franssen van de gemeente Gulpen-Wittem: “De jeugd heeft de toekomst in handen. Ik vind het daarom belangrijk om jongeren zo vroeg mogelijk te betrekken bij de politiek. Een debat is een uitstekend middel om jongeren te stimuleren een mening te vormen over actuele thema’s en ontwikkelingen.” De gemeenteraad van Gulpen-Wittem hecht veel waarde aan de mening van de jongeren. Raadsleden Egid van Houten (fractie GroenLinks) en Robbert Dautzenberg (fractie Franssen) zijn daarom namens de gemeenteraad nauw betrokken bij de organisatie van het jongerendebat: “Het is belangrijk om het debat met jongeren over voor hun belangrijke thema’s aan te gaan. Zo komen wij als Raad er niet alleen achter wat er speelt, maar ook welke oplossingen de jongeren zelf aandragen. Op deze manier betrekken we jongeren actief bij het gemeentelijk beleid.”

Ook Léon Vaessen, voorzitter zorgadviesteam Sophianum, heeft meegewerkt aan het totstandkoming van dit debat: “Jongeren hebben gelukkig nog het talent om op een enthousiaste, verfrissende en vernieuwende manier een vraagstuk te benaderen. Dat zorgt ervoor dat er nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en dat er nieuwe kansen worden gecreëerd. Alles waar je energie instopt groeit. Dat geldt zeker voor onze jongeren.” Voorzitter van de leerlingenraad van het Sophianum, Roel Elissen: “Ik denk dat het een goede zaak is dat jongeren zich bezighouden met wat er allemaal gebeurt in hun omgeving. Door het jongerendebat kunnen de leerlingen van het Sophianum hier een keer goed over nadenken en hun mening laten horen.”

Het debat is georganiseerd door de gemeente Gulpen-Wittem in samenwerking met de directie, docenten en leerlingenraad van het Sophianum en jongerenwerkers van stichting Trajekt. Raadsleden van de gemeente Gulpen-Wittem waren bij het debat aanwezig en hebben de stellingen ingeleid. Burgemeester Van den Tillaar, wethouder Piet Franssen en directeur van het Sophianum Hans Hupperetz vormen samen de jury. Via een speciaal voor dit debat aangemaakte facebookpagina hebben leerlingen van het Sophianum thema’s aangedragen. Gespreksleider van het debat was Simone van Trier, presentatrice bij L1 TV en Radio. Zo’n 180 leerlingen van scholengemeenschap Sophianum hebben deelgenomen aan het debat en werden ondersteund door vele enthousiaste toeschouwers. Het was een zeer geslaagd initiatief!