Gulpen-Wittem, 12 november 2012 – De gemeente Gulpen-Wittem biedt nu ook meerdere producten en diensten voor bedrijven digitaal via www.gulpen-wittem.nl aan. De zogenaamde eHerkenning regelt dat bedrijven zich digitaal kunnen identificeren wanneer ze online zaken regelen met de overheid.

Voor gemeente Gulpen-Wittem is dit een efficiencyverbetering. Ze hoeft bijvoorbeeld een aantal controles niet meer uit te voeren die wel nodig zijn wanneer iemand fysiek of via de post iets aanvraagt. Dit scheelt in tijd en kosten. De gemeente verbetert hiermee – in navolging van de ontwikkeling op dienstverlening voor burgers – ook de dienstverlening voor ondernemers. Bedrijven kunnen nu voor een zevental producten en diensten met eHerkenning bij de gemeente Gulpen-Wittem terecht. Te denken valt aan: integrale horecavergunning aanvragen, integrale evenementenvergunning aanvragen,  parkeervergunning aanvragen, aanvraag rioolaansluiting, ontheffing blauwe zone, machtiging aanmelden incasso enz. In de nabije toekomst wordt het aantal producten en diensten verder uitgebreid. Bedrijven kunnen gebruikmaken van verschillende eHerkenningsmiddelen. Kijk opwww.eherkenning.nl voor meer informatie.

bron: gemeente Gulpen-Wittem