Gulpen-Wittem, 18 oktober 2012 – Burgemeester Van den Tillaar reikt op zaterdag 20 oktober een gemeentelijke onderscheiding uit aan de heren Harry Ortmans en Jef Cremer. Beide heren hebben zich aantoonbaar verdienstelijk gemaakt voor het welzijn van de Gulpen-Wittemse samenleving en met name voor het gemeenschapshuis van Partij-Wittem. Door toekenning van deze Erespeld wil het college van burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem waardering en erkenning uiten voor al hun inspanningen. Beide Erespelden worden uitgereikt tijdens de opening van het gerenoveerde gemeenschapshuis A ge Wienhoes in Partij.

 

Harry Ortmans (1946)

Hij was mede-initiatiefnemer van de bouw van een gemeenschapshuis in Partij-Wittem. Vanaf de oprichting in 1976 tot op heden is hij onafgebroken penningmeester van de Stichting Beheersraad gemeenschapshuis Partij-Wittem en naderhand van de Stichting gemeenschapshuis A ge Wienhoes, die in 2011 de renovatie van het gemeenschapshuis ter hand nam. Verder was hij twee jaar voorzitter en drie jaar penningmeester van voetbalvereniging Partij ’33 en maakte hij enkele jaren deel uit van het bestuur van de landelijke KVP jongeren.

Jef Cremer (1949)

Hij was van 1987 tot 2000 bestuurslid en is vanaf 2000 voorzitter van fanfare Kunst en Vriendschap uit Partij. Namens de fanfare maakte hij van 1995 tot 2010 deel uit van het Algemeen Bestuur van de Stichting Beheersraad gemeenschapshuis Partij-Wittem. In de periode 1999-2012 is hij nadrukkelijk betrokken bij de renovatie van dit gemeenschapshuis. Onder zijn voorzitterschap is in 2011 de nieuwe stichting gemeenschapshuis A ge Wienhoes opgericht. Daarnaast was hij decennialang scheidsrechter en gedurende 25 jaar jeugdleider bij voetbalvereniging Partij ’33. Hij is tot slot vier jaar burgerlid van Commissie Burgerzaken geweest.

Bron: gemeente Gulpen-Wittem