Tijdens de Raadsvergadering van 27 september 2012 werd door het College extra krediet gevraagd voor de inrichting van de buitenruimte en parkeerplaatsen rondom de brede school. Dit extra krediet werd noodzakelijk geacht vanwege tegenvallende inkomsten in de beoogde woningverkoop. Onze fractie, alsmede de andere raadsfracties vonden de onderbouwing voor het extra krediet van ruim 180.000 euro te mager om een goed, afgewogen besluit te nemen. Op voorstel van onze fractie is er voorlopig dan ook slechts een beperkt werkbudget van 50.000 euro ter beschikking gesteld. Het College is gevraagd om bij de begrotingsvergadering met een beter (financieel) onderbouwd voorstel te komen, op basis waarvan de Raad een afgewogen besluit over het extra krediet kan nemen. Dit voorstel werd raadsbreed aangenomen.