In het kader van de vergunningen die nodig zijn voor het kunnen organiseren van activiteiten en evenementen dienen verenigingen te beschikken over tenminste één persoon die certificaat Sociale Hygiëne heeft. Reeds in op 19 februari 2009 hebben wij het college gevraagd om periodiek collectief een dergelijke cursus te organiseren voor de verenigingen in Gulpen-Wittem.

Dit heeft er uiteindelijke in geresulteerd dat één persoon per vereniging de cursus Sociale Hygiëne kan volgen en, indien het certificaat behaald wordt, € 250,– van het cursusgeld vergoed wordt door de gemeente. Helaas kan er nu geen beroep meer gedaan worden op deze regeling en dan vinden wij geen goede zaak.

Wij zijn van mening dat gestimuleerd moet blijven worden dat binnen verengingen die evenementen organiseren er leden zijn die over het certificaat Sociale Hygiëne beschikken. Heel actueel wordt dit nu een aantal verenigingen in de kern Gulpen zelf zorg moeten dragen voor de incidentele evenementen in de Timpaan. Een aantal verenigen heeft ons dan ook reeds benaderd.

 

Vraag
Is het college bereidt om de regeling voor het behalen van het certificaat Sociale Hygiëne weer te laten herleven en onder de aandacht van de verenigingen in Gulpen-Wittem te brengen.

Met vriendelijk groet,
Jo Nix                                                 Jos Hendriks

Raadslid Fractie Franssen                                          Raadslid CDA Gulpen-Wittem