Een meerderheid van de gemeenteraad heeft gisterenavond ingestemd met een motie om meer aandacht te vestigen op de huisvesting van personeel en studenten van de RWTH uit Aken. In de motie (ingediend door Balans, PvdA, CDA, Groen! en Fractie Franssen) vraagt de raad het College om waar mogelijk samen met particulieren aandacht te besteden aan huisvesting. De Gemeente kan dit doen door onder de aandacht te brengen dat Gulpen-Wittem een aantrekkelijke woongemeente is voor zowel studenten als ook voor personeel aan de RWTH.

Uit een eerste reactie van het College blijkt dat met name de kansen voor Gulpen-Wittem liggen bij het personeel en dat studenten geïnteresseerd zijn in Vaals en de parkstadgemeenten. Dat neemt niet weg dat wij voor deze werknemers een aantrekkelijke woongemeente moeten zijn. De gemeent kan zeker door de nauwe samenwerking met Vaals hierover een duidelijk signaal afgeven aan de buren in Aken.