Fractie Franssen heeft vorig jaar al gepleit voor een onderzoek naar de herbestemming van de Sophianumlocatie Nijswiller. Als aanvulling daarop is gisteren Raadsbreed een motie ingediend om het College en Sophianum te steunen in deze verplaatsing. De Raad heeft daarbij gevraagd om de mogelijkheden van de leegkomende basisschool de Triangel mee te nemen. Hierbij moet gedacht worden aan vervangende of tijdelijek huisvesting voor de Sophianumlocatie Nijswiller.

De Raad wil hiermee tijd creëren voor een adequate oplossing met alle partijen en gebruik maken van slimme combinaties met betrekking tot herbestemming. Voor de leegkomende locatie in Nijswiller zet de Raad in op het vestigen van een bedrijfsverzamelgebouw en mogelijkheden voor nieuwe bedrijven in Gulpen-Wittem. Dit is, zo bevestigd wethouder Franssen ook door de provincie Limburg enthousiast omarmt en wordt momenteel verder uitgewerkt.