Enige tijd geleden hebben Fractie Franssen en CDA vragen gesteld over de mogelijkheden om ook de resterende panden in het buitengebied te voorzien van een gasaansluiting. Uit de inmiddels ontvangen beantwoording van het College en Enexis blijkt dit momenteel niet mogelijk te zijn. De panden in het buitengebied die momenteel niet zijn aangesloten op het buitengebied blijken voor Enexis onrendabel te zijn (om met een eigen bijdrage) te voorzien van de nationale gasleiding. Uit coulance heeft Enexis echter wel de bewoners van de Elzet/Scheursweg in Mechelen recentellijk aangesloten op het gasnet. Dit in afwachting zijnde van nieuwe regelgeving over gebieden die voorzien moeten worden van aardgas.

Het College van burgemeester & wethouders geeft aan voor de gemeente geen rol te zien en middelen te hebben om iedereen aan te sluiten op het gasnet. Wel zal het college de ontwikkelingen blijven volgen en inwoners informeren over de nieuwe regelgeving. Dit zodra de NMA (Nederlandse Mededings Autoriteit) de nieuwe gebieden heeft aangewezen. Uit de beantwoording blijkt dat de resterende 120 panden in Gulpen-Wittem het voorlopig met stookolie of propaangas moeten doen, waarbij wel aan de landelijke milieueisen wordt voldaan. Ook blijkt dat buurgemeente Eijsden-Margraten met hetzelfde dillema worstelt dat ook in haar omvangrijke buitengebied panden zijn uitgesloten van het gasnet.

De volledige beantwoording is bijgevoegd.

Gasaansluitingen