De oude basisschool in Partij krijgt van de gemeentelijke monumentencommissie een beschermde status toegekend. Dit naar aanleiding van het verzoek door het College om de mogelijkheden te bekijken om het oude gedeelte van de bassichool te beschermen. Wethouder Piet Franssen is zeer blij met de uitkomst door de monumentencommissie. Het oude schoolgebouw krijgt nu de status ‘karakteristiek’ en wordt daarmee beschermd tegen eventuele sloop.