Wethouder Jan Bormans van gemeente Gulpen-Wittem en Bert Vrolijk, directeur Woningcorporatie Woonpunt, hebben donderdag 7 juni samen met leerlingen van basisschool De Triangel en SBO Bernardus het bouwbord van het Centrum voor Jeugd en Gezin Heuvelland (kortweg: CJGH) in Gulpen onthuld. De bouw van dit regionale kindcentrum is kortgeleden gestart en begint nu steeds meer vorm te krijgen. Op 1 april 2013 moet het project in Gulpen klaar zijn.

Het nieuwe gebouw gaat onderdak bieden aan basisschool De Triangel, SBO Bernardus, peuterspeelzaal de Slotmuisjes, kinderopvang Hupsakee, buitenschoolse opvang de Tovertuin en het Centrum voor Jeugd en Gezin (welzijnsinstelling Trajekt, GGD, GroenekruisDomicura en Jeugdzorg). In het gebouw komt een kantoorfunctie voor alle partners van het Centrum voor Jeugd en Gezin Heuvelland. Daarnaast vormt het gebouw het lokale inlooppunt, waar ouders uit Gulpen-Wittem terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. Wethouder Jan Bormans van de gemeente Gulpen-Wittem is bijzonder trots op de komst van het CJGH: “Gulpen is straks dé ontmoetingsplek voor kinderen en ouders. Een plek waar professionals, onderwijs en opvang samenkomen.”

Het gebouw, het plein eromheen en de parkeervoorziening  zullen op 1 april 2013 klaar zijn. Na de meivakantie 2013 zal het gebouw door de twee scholen in gebruik worden genomen. De andere partners zullen in die periode ook volgen.
Woningcorporatie Woonpunt bouwt in nauwe samenspraak met de gemeente Gulpen-Wittem en het schoolbestuur INNOVO het Centrum voor Jeugd en Gezin Heuvelland in Gulpen. Bert Vrolijk: “CJGH is een uniek concept. Het levert een flinke bijdrage aan de leefbaarheid voor de hele omgeving. Vandaar dat wij graag meewerken aan dit project.” De totale stichtingskosten bedragen ruim 8 miljoen euro.

Bron: gemeente Gulpen-Wittem