Gulpen-Wittem, woensdag 6 juni 2012 – Wethouder Piet Franssen heeft vandaag samen met Jef Cremer, voorzitter Stichting Wienhoes, het bouwbord bij gemeenschapsvoorziening A ge Wienhoes onthuld. Daarmee gaven ze officieel het startsein voor de renovatiewerkzaamheden.

Al ruim 40 jaar vormt gemeenschapsvoorziening A ge Wienhoes het vaste honk voor allerlei activiteiten en evenementen in Partij-Wittem.  Een renovatie is nodig om deze voorziening ook voor de toekomst te kunnen behouden. Onderdeel van de renovatie is het vergroten van de zaal, het aanbrengen van een permanent podium (inclusief toneel-, geluid- en lichtvoorzieningen), het opknappen van het horecadeel en de keuken, het vervangen van het sanitair en het vernieuwen van verlichting en ventilatie.

Zonnepanelen op het dak

De gemeente Gulpen-Wittem streeft naar een duurzame en energieneutrale omgeving. Om het goede voorbeeld hierin te geven heeft de gemeenteraad eind vorig jaar 100.000 euro beschikbaar gesteld voor het plaatsen van zonnepanelen of andere duurzame energievoorzieningen op gemeentelijke gebouwen. In dit kader gaat de gemeente op het dak van A ge Wienhoes een PV-installatie met zonnepanelen aanbrengen (kosten circa 25.000 euro). Daarmee kan voor eigen gebruik elektriciteit opgewekt worden.

Sporten voortaan elders

In het verleden deed de zaal ook dienst als onderkomen voor het bewegingsonderwijs voor basisschool HH. Engelbewaarders. De school is sinds afgelopen jaar uit de kern vertrokken. Het overige gebruik van de voorziening voor sport is zeer beperkt, waardoor is besloten de zaal daar niet meer voor in te richten. De laatste sportgebruiker, een recreatieve volleybalvereniging, heeft in goed overleg met de gemeente een alternatief onderkomen gevonden in de gymzaal van het Sophianum in Nijswiller.

Overdracht exploitatie

Na de renovatie draagt de gemeente Gulpen-Wittem per 1 oktober 2012 het beheer en de exploitatie van A ge Wienhoes over aan Stichting Wienhoes. Wethouder Piet Franssen: “Het is positief dat het beheer en de exploitatie van A ge Wienhoes in handen komt van de eigen mensen. Dit zal de leefbaarheid in het dorp verder doen versterken. In andere kernen van Gulpen-Wittem is deze vorm van beheer al succesvol gebleken. Ik heb er alle vertrouwen in dat ook Partij-Wittem nog vele jaren kan genieten van een eigen gemeenschapsvoorziening in het dorp! Zeker na deze grondige renovatie en de betrokkenheid van zoveel vrijwilligers.”

Kosten renovatie

Voor de renovatie van A ge Wienhoes heeft de gemeente Gulpen-Wittem een totaalbedrag van 450.000 euro beschikbaar gesteld. De provincie Limburg draagt 50.000 euro bij uit het Leefbaarheidsfonds. Stichting Wienhoes neemt de inrichting van het podium en de renovatie van het horecagedeelte voor haar rekening. Om dit te kunnen financieren is de stichting een intensieve fondsenwervingscampagne gestart.

Bron: Gemeente Gulpen-Wittem