Het Genootschap van het Herve/ Mergelland Hoen, zet zich in voor de instandhouding van de Mergelland Hoen. Om het Herve Hoen, zoals de Mergelland Hoen ook wel wordt genoemd in stand te houden is dringend een gericht fokbeleid en uitbreiding van de populatie noodzakelijk. Het genootschap werkt nauw samen met de Belgische buren om de Mergelland Hoen voor uitsterven te behouden en weer terug te brengen in het oorspronkelijke Zuid-Limburgse Mergelland. Het Genootschap was Pinkstermaandag aanwezig bij de Poorten in Reijmerstok, waarbij de Wethouder- en Raadsleden van Fractie Franssen uitgebreid met het genootschap hebben gesproken. Om u als inwoner ook kennis te laten maken met het Genootschap, verwijzen wij u naar hun website. Daar kunt u alles lezen over het opzetten van de fokkerijorganisatie, de fokdoelen en hoe u zich kunt aansluiten en dit project kunt promoten. Gaat u dus snel naar www.mergellandhoen.nl