Gemeente en NV Vrijetijdscentrum ondertekenen overeenkomsten

Gulpen-Wittem, dinsdag 29 mei 2012 – Burgemeester Van den Tillaar van de gemeente Gulpen-Wittem en Bertil Kaanen, directeur NV Vrijetijdscentrum, hebben vandaag diverse overeenkomsten getekend, waarmee een aanzienlijke stap is gezet naar een toekomstbestendig zwembad Mosaqua en sporthal Gulpdal. Beide voorzieningen hebben een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie voor de gemeente en de Euregio.

Businessplan

In het door de gemeenteraad vastgestelde Businessplan wordt meer ruimte gegeven aan NV Vrijetijdscentrum om te ondernemen. Uitgangspunt is dat het zwembad en de sporthal voor alle doelgroepen (kinderen, 65-plussers, etc.) en verenigingen structureel behouden blijft. Ook voor de toeristische en recreatie sector moet zwembad Mosaqua een belangrijke functie blijven vervullen. Wethouder Piet Franssen, portefeuillehouder: “Mosaqua zal ook in de toekomst vele toeristen en (dag)recreanten blijven aantrekken. De economische spin-off van dit zwembad voor de ondernemers in de gemeente Gulpen-Wittem is daardoor aanzienlijk.”

Realisatie- en exploitatieovereenkomst

In de vandaag ondertekende realisatie- en exploitatieovereenkomst is geregeld dat NV Vrijetijdscentrum opdrachtgever van de renovatie van het zwembad is en ze verantwoordelijk is voor het onderhoud van beide voorzieningen. Ook is hierin vastgelegd dat na de oplevering van de renovatie van het zwembad, NV Vrijetijdscentrum de exploitatie van Mosaqua en sporthal Gulpdal uit gaat voeren. Tot slot heeft de gemeente Gulpen-Wittem een geldleningovereenkomst ondertekend, waarin is opgenomen dat NV Vrijetijdscentrum in de vorm van een geldlening een bedrag van 5,9 miljoen euro ter beschikking krijgt. Deze lening is bedoeld voor de renovatie van het zwembad en alle daaraan gerelateerde leveringen en diensten.

Renovatie zwembad Mosaqua

De aanbesteding van de renovatie is momenteel lopende. Volgens de planning start de renovatie per 1 oktober 2012. Vanaf 30 april 2013 zal het vernieuwde en toekomstbestendige zwembad weer open zijn voor het publiek. Directeur Bertil Kaanen is zeer verheugd dat niet alleen de exploitatieovereenkomst getekend is, waarbij ook de werkgelegenheid van het personeel gewaarborgd is, maar zeer zeker ook dat de gemeenteraad van Gulpen-Wittem unaniem het vertrouwen in NV Vrijetijdscentrum als exploitant voor de komende 30 jaar heeft uitgesproken. Ten slotte vult hij aan dat het allerbelangrijkste natuurlijk is dat de klanten vanaf 30 april 2013 in een totaal vernieuwd binnenbad kunnen vertoeven.