Fractievoorzitter Roel Ronken heeft tijdens de raadsvergadering van 26 april uitgelegd waarom Fractie Franssen het voorstel om het bestemmingsplan te wijzigen niet steunt. De WML is al enkele jaren bezig met de aanvraag voor de aanleg van een nieuwe grotere drinkwaterkelder bij de Planck. Echter is er nog steeds geen vooruitzicht dat de geplande werkzaamheden en grondverwerving voortuitgang boeken. Verder hebben door een rechtzaak de belanghebbenden nu geen inspraak gehad bij het opstellen van dit bestemmingsplan. Verder twijfelt Fractie Franssen aan het nut- en noodzaak om in deze krimpende regio een grotere drinkwaterkelder aan te leggen. Mede naar aanleiding hiervan heeft niet alleen onze fractie, maar de gehele Raad tegen de wijziging van het bestemmingsplan gestemd.