Tijdens de Raadsvergadering van 26 april 2012 heeft Fractie Franssen het voorstel gesteund om zo snel mogelijk te starten met de renovatie van het hoofdveld bij voetbalvereniging RKMVC in Mechelen. Het veld ligt er momenteel als slechtste veld in de gemeente bij en renovatie is dringend noodzakelijk om de jeugd en volwassenen aan het sporten te houden. Ook het veld in Slenaken, bleek na een bezoek aan alle voetbalverenigingen door wethouder Piet Franssen in slechte staat te verkeren. Dit veld zal in 2013 onderhanden worden genomen. Wethouder Piet Franssen heeft in het Sprekersplein en ook tijdens de Raadsvergadering nogmaals toegelicht hoe de buitenaccommodaties erbij liggen en welke eisen er zijn, maar ook de wensen van de sportverenigingen. Op basis van deze informatie is een zorgvuldige afweging gemaakt door de wethouder, die wij als fractie geheel kunnen onderschrijven.

Omdat het renoveren en onderhouden van de buitenaccommodaties de nodige kosten met zich meebrengt is in de Raad voorgesteld om een meerjarenonderhoudsplan op te stellen. In dit plan dienen de noodzakelijke renovaties en het onderhoud van de buitenaccommodaties onderbouwd te worden, daarnaast verwacht de Raad hier ook een kostenraming voor de komende tien jaar bij, zodat dit in de begroting kan worden meegenomen. Het voorstel werd uiteindelijk gesteund door de fracties Franssen, CDA, Groen!, Brants en uiteindelijk GroenLinks. De fracties PvdA en Balans stemden tegen dit voorstel.