Na een lange aanloop start op maandag 16 april de gemeente met een upgrade van het busstation in Gulpen. Daarbij wordt er in nauwe samenwerking met Veolia Transport en de provincie Limburg gewerkt aan de verbetering van het openbaar vervoer en het knooppunt Gulpen. Het gaat hierbij om een totale vernieuwing, iets waar onze fractie zich al jaren voor heeft ingezet.

Civieltechnische aanpassing busstation (fase 1)
In de eerste fase wordt het busstation civieltechnisch aangepast. De nieuwe inrichting gaat voldoen aan de huidige eisen van toegankelijkheid voor mindervaliden, haltering van onder andere gelede bussen, reizigers informatie en service. De werkzaamheden starten maandag 16 april 2012 en duren maximaal 6 weken.

Tijdelijke verplaatsing busstation
Gedurende de uitvoering van de eerste fase wordt het busstation tijdelijk verplaatst naar de rand van de kern Gulpen aan de Oude Rijksweg. Om de veiligheid op deze tijdelijke locatie te waarborgen, treffen de gemeente Gulpen-Wittem en Veolia Transport enkele voorzieningen. Zo wordt de straatverlichting aan de Oude Rijksweg uitgebreid en komt er een tijdelijke voorziening voor het personeel van Veolia Transport.

Gratis pendelbus
Van maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van de schoolvakanties) rijdt er tijdens de ochtendspits vanaf 07.45 uur tot en met 09.15 uur elke 15 minuten een gratis pendelbus. Deze gratis pendelbus rijdt vanaf het tijdelijke busstation aan de Oude Rijksweg naar de halte Rijksweg-Brouwerij (centrum) en naar de halte Sophianum College vv. De overige bushaltes binnen de kern van Gulpen ondervinden geen hinder van de werkzaamheden.

Reizigersinformatie
Raadpleeg voor een compleet reisadvies www.veolia-transport.nl of www.9292.nl of bel met 0900-9292 (€ 0,70 p/m).

Bebouwing middenperron en overkapping voetgangersdoorgang (fase 2 en 3)
Na de civieltechnische aanpassingen gaat de gemeente Gulpen-Wittem een multifunctioneel gebouw realiseren op het middenperron (fase 2). Dit zal onder andere gaan dienen als overkapping, openbare wachtruimte en openbaar toilet. Fase 2 start nadat fase 1 is afgerond en zal circa 3 maanden duren. Tot slot gaat de gemeente Gulpen-Wittem in fase 3 de bestaande gele overkapping boven de voetgangersdoorgang van de provinciale weg (Rijksweg) naar het busstation verwijderen. De startdatum van deze fase volgt later.

Verkeersregelinstallatie kruispunt provinciale weg (Rijksweg) – Burg. Teheuxweg
De reconstructie van het provinciale deel van het kruispunt provinciale weg N278 (Rijksweg) en Burgemeester Teheuxweg (busstation) en de plaatsing van een verkeersregelinstallatie, wordt meegenomen in het groot onderhoudsproject “N278-kern Gulpen” van de provincie Limburg (geplande uitvoering van het provinciaal project: 2013).