Op 29 maart 2012 heeft Fractie Franssen samen met GroenLinks en het CDA een motie ingediend om de kandidatuur van Maastricht als Culturele Hoofdstad 2018 te steunen. Fractie Franssen heeft de motie (die unaniem werd gesteund) mee ingediend om vooral onze eigen lokale cultuur te benadrukken en impulsen te geven. Namens de gehele Raadsfractie legde Raadslid Robbert Dautzenberg dit uit in de Raadszaal:

“Er wordt wel eens gezegd: “Maastricht is meer dan alleen Cultuur”, maar ik vind dat het eigenlijk zou moeten zijn: “Cultuur is meer dan alleen Maastricht”. Samen met GroenLinks en het CDA kunnen wij vanavond dan ook deze motie mee indienen.De kandidatuur voor Maastricht als Culturele Hoofdstad 2018 kan voor onze gemeente mooie impulsen opleveren en niet alleen toeristisch en financieel. Het doel van Maastricht om Europa dichter bij onze burgers te brengen kunnen wij geheel onderschrijven. Want we hoeven het niet van ver weg te halen, we liggen er immers midden in en laten we  die kansen optimaal benutten en zichtbaar maken!

Op het gebied van cultuur hecht onze fractie daarbij vooral waarde aan onze eigen lokale cultuur. Want wat is er nu mooier dan al onze muziek, dans- en toneelgezelschappen die we rijk zijn en dat in samenhang met al die mooie landschapselementen. Als we dat bij elkaar optellen voorzitter, dan is Gulpen-Wittem cultuur én natuur op ten top en investeren wij in onze cultuur jaar in jaar uit.

Wij vragen het College dan ook om de steun voor de kandidatuur van Maastricht als Culturele Hoofdstad 2018 uit te spreken en breed uit te dragen en daarbij samen met onze inwoners en verenigingen op zoek te gaan naar de uitdagingen om aan te sluiten bij Maastricht culturele hoofdstad. Maar daarbij vooral onze eigen lokale cultuur goed uit te laten blinken, want dat is de cultuur waar ik in Gulpen-Wittem en in het hele heuvelland trots op ben. Die schutterij wat op zondag over straat loopt  en die toneelclub die geheel vrijwillig een topprestatie neer zet.