Tijdens de Raadsvergadering van 29 maart 2012 heeft de Raad het rekenkamerrapport “Glazenbol of Kompas” besproken.

Fractievoorzitter Roel Ronken vertelt:
Als eerste willen wij de Rekenkamercommissie bedanken voor het heldere rapport wat zij bij ons neergelegd hebben, het rapport bevat voldoende aanleiding voor discussie en goede aanbevelingen. Tegelijkertijd hebben wij ook inzicht gekregen in de wijze waarop u denkt om te gaan met deze aanbevelingen. In dit betoog willen wij kort een aantal zaken memoren en aanstippen die onze fractie belangrijk vindt.

De kadernota
Als wij terugkijken naar de behandeling van de kadernota in deze raad in de afgelopen jaren dan zijn hier niet op zijn zachtst gezegd niet gelukkig mee. Onze fractie is van mening dat een kadernota de basis is voor de begroting voor het komende jaar. De kadernota is volgens onze fractie het uitgelezen instrument om helder aan te geven waar prioriteiten moeten liggen, dit kan aan de hand van het toevoegen van alternatieven en het op voorhand schrappen van alternatieven. Dit vraagt inzet van college als raad, maar laat niet onverlet dat een kadernota gelijk aan die van 2011 voor onze fractie onbespreekbaar is. Wij verwachten hier een duidelijke verbetering en kijken vooruit naar de behandeling voor de zomer.

SMART
In het verleden hebben wij een aantal werksessies gehad binnen deze raad over het onderwerp SMART formuleren. Op zich waren dit goede sessies, maar de uitwerking moet nog verder worden opgepakt. Wij vragen u daarom om het SMART formuleren van de begroting met alle facetten vandien daarom zo snel als mogelijk op te pakken en te verwerken in de begroting 2013.
Voor de verdere rest merken wij op dat de rekenkamercommissie enkele duidelijke aanbevelingen heeft gedaan die voor ons omgezet kunnen worden in quick-wins en verbeterpunten op langere termijn. Stel daarom een verbeterplan op met specifiek punten, een verbeterplan wat meetbaar, accpetabel, realistisch en vooral tijdsgeboden is! Als dit lukt, dan moet het SMART maken van de begroting ook nog wel lukken, daar zijn wij van overtuigd!