Fractie Franssen heeft samen met het CDA vragen gesteld aan het College over de voortgang m.b.t. de aanleg van glasvezel in Gulpen-Wittem. Vorig jaar april heeft het College samen met Gedeputeerde Staten van Limburg een onderzoek laten verrichten naar de mogelijkheden om onze gemeente inclusief het buitengebied aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. Hieruit werd geconcludeerd dat dit een aantal vervolgstappen en onderzoeken vereiste. (bron: Onderzoek draadloos breedband in het buitengebied i.s.m. provincie Limburg (7 april 2011))

Inmiddels zien wij in diverse gemeenten in Nederland, waaronder ook Limburgse gemeenten dat er gestart is met de aanleg van glasvezelnetwerken, die met name vraaggericht worden aangelegd (als een bepaald percentage (30%) van de bevolking zich er aan committeert om er gebruik van te maken). Overal in Nederland zijn er dan ook initiatieven opgestart door bewoners (vaak ondersteund door de gemeente) die aan de slag gaan om een glasvezelnetwerk in hun gemeente te krijgen. Een aantal leveranciers van glasvezel hebben aangegeven dat daar waar er vraag is, deze locaties voorrang krijgen. (bron: Reggefiber)

Fractie Franssen en CDA vinden het van belang om daar waar mogelijk mee te gaan in deze ontwikkelingen om een wereld aan mogelijkheden voor werken, studeren en ontspannen te realiseren. Maar met een glasvezelnetwerk is het ook mogelijk om in de toekomst gebruik te maken van zorg op afstand. Maar het gaat niet alleen om onze inwoners te voorzien, ook bedrijven kunnen deze nieuwe technologie goed gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van glasvezel breedband inmiddels tot de top vijf van beslissende factoren in de keus voor een vestigingsplaats kan worden gerekend. Dat tezamen met ons prachtig landschap lijkt ons dit een belangrijke rol in het bevorderen van de werkgelegenheid, onderwijs, leefbaarheid, recreatie en toerisme. (bron: glasvezel Limburg)

Onze fracties worden dan ook steeds vaker bevraagd naar het gemeentelijk beleid ten aanzien van glasvezel. Wij willen u dan ook wijzen op het maatschappelijk belang van een modern glasvezelnetwerk als algemene voorziening waarvan zoveel mogelijk inwoners binnen onze gemeente gebruik zouden moeten kunnen maken.

De volledige brief van de raadsleden Robbert Dautzenberg (Fractie Franssen) en Philip Laheij (CDA) is bijgevoegd.

28032012_FRANSSEN_CDA_Glasvezelnetwerk