Fractie Franssen en CDA hebben bij de woorden van de raadsleden Dautzenberg en Laheij vragen gesteld over de aanleg van gasaansluitingen in het buitengebied. Uit navraag over de wegwerkzaamheden in Mechelen blijkt dat er sleufwerkzaamheden plaatsvinden voor de aanleg van enkele gasaansluitingen op het nationale net. Daarbij wordt een gasaanlsluiting voor €710,43 door Enexis BV gerealiseerd.

Fractie Franssen en CDA vragen het College om de burgers in het buitengebied te informeren over deze mogelijkheden en daar ook in de communicatie aandacht aan te besteden. Daarmee willen beide fracties dat er alles aan gedaan wordt om enerzijds de energiekosten voor burgers te beperken en anderzijds dat met de aanleg van gasaansluitingen in plaats van het verstoken van olie er bijgedragen wordt aan een schoner milieuklimaat en de verrommeling in het buitengebied wordt aangepakt. Tot slot vragen beide fracties of het mogelijk is een eenmalige stimuleringssubsidie voor dit project te verstrekken. De volledige brief is te downloaden onder aan dit bericht.

15032012_CDA_FRANSSEN_Gasaansluiting