Vanaf maart wordt iedere maand een interview geplaatst in het parochieblad van Wijlre over iemand die betrokken is bij of actief is voor de Gertrudisparochie. Op deze manier komen onder andere alle vrijwilligers aan het woord, maar ook een communicantje, vormeling, kerkganger en onze pastoordeken. Hij bijt de spits af in het maart-nummer, dat geheel in kleur gedrukt deze dagen huis-aan-huis in Wijlre is bezorgd.

Voor de liefhebbers van de historie van onze parochie willen we nu al wijzen op de mogelijkheid om het jaarboek 2012 van de Stichting Historische en Heemkundige Studies (SHHS) Geuldal met maar liefst 20% korting te bestellen via onze Stichting. In het jaarboek 2012 worden een aantal artikelen gewijd aan capita selecta uit de geschiedenis van de parochie van Wijlre. In een latere nieuwsbrief volgt meer informatie. Met de stichting SHHS Geuldal hebben we goede afspraken kunnen maken, waarvoor onze dank.

De sponsoren hebben afgelopen maand een sponsorbrochure ontvangen en de vrijwilligers zijn bezig met het benaderen van de sponsoren. Medio maart willen we de werving van de sponsoren afronden. Uiteraard blijft het ook daarna nog mogelijk om zich als sponsor te melden!

Ook willen u nu al kort wijzen op de lezing van John Schoenmaekers op dinsdag 10 april om 20.00 uur in het Wielderhoes. John Schoenmaekers heeft een lezing voorbereid over Wijlre rond 1920 en belicht in het bijzonder de woningbouw/woningvereniging in Wijlre, de trambaan en het station.

Stand van zaken
We zijn hard aan het werk met de voorbereidingen voor de openingsviering op zaterdag 17 maart. Vlaggen, banners, posters, versieringen in en om de kerk en alles wat er bij een dergelijk fantastisch jubileum hoort is in de maak. De contacten met de pers zijn in volle gang. En een groot aantal vrijwilligers zijn hard aan het werk om de start van het jubileumjaar tot een groot succes te maken. We verheugen ons erop om samen met u het jubileumjaar 750 jaar Wijlre te mogen inluiden. Want ‘Samen vieren we Wijlre’.

Afgelopen evenement 
Opwarmen voor 750 jaar Wijlre
Ofschoon het op zondag 19 februari sneeuwde voor de start van de carnavalsoptocht in Wijlre, warmden twee groepen in de optocht de toeschouwers voor het jubileum 750 jaar Wijlre op.
Vic Smeets, Jo Essers, Wiel Smeets en Jan Nix beeldden op originele wijze “Truuj” uit: Jo en Vic gingen voorop als Ger- en Truuj, compleet met de staf met muizen. Gelukkig waren de spinnen van Vic niet bang voor muizen en hielden de spinnenwebben in de “Gertrudisstaf” het uit gedurende de hele optocht. Jan voerde als regisseuse de regie en Wiel was een echt (spektakel)stuk op roze laarzen met hakken. Als originele groep vielen ze in de prijzen. Langs de route wierven zij toeschouwers voor de uitvoeringen van “Truuj” in september.
De families Senden, Curfs, Kistermann en Donners beeldden in middeleeuwse kleren uit “Veer verbinge de lüj mit 750 jaor Wijlre”. Aan een rode draad verbonden beleefden zij veel plezier in de carnavalsoptocht van Wijlre. De mensen langs de kant werden met rode draad aan elkaar gebonden om letterlijk mensen te verbinden. Dat is ook de doelstelling van de viering van 750 jaar Wijlre. De kinderen deelden rode snoepdraden uit.
Ondanks de natte sneeuw werd Wijlre in de carnavalsoptocht opgewarmd voor de jubileumviering. We danken Thei Wessels en Wiel Rikers voor de mooie foto’s. Bent u ook benieuwd naar de foto’s en was u niet in de gelegenheid om naar de optocht te komen kijken? Kijk dan op onze website www.750jaarwijlre.nl in het fotoalbum.

Komend evenement 
De feestelijke opening van het jubileumjaar vindt plaats op zaterdag 17 maart 2012 om 19.00 uur met een Eucharistieviering in de St. Gertrudiskerk van Wijlre. Op die dag viert de parochie het patroonsfeest van St. Gertrudis.
De (oud) pastores van Wijlre Clerx, Penders en Habets en diaken Bessems worden aan de parochiegrens tussen Wijlre en Gulpen afgehaald en naar de kerk begeleid door harmonie en schutterij.
Tijdens de Eucharistieviering brengt het gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia onder leiding van Fred Piepers onder andere de Missa Brevis in honorem Sancti Johannis de Deo (Johannismesse) van Joseph Haydn ten gehore. Het koor wordt begeleid door de solisten Kim Savelsbergh en Jo Essers, organist Jo Louppen en trompettist Ralph Henssen.
Na afloop van de Eucharistieviering zijn alle deelnemers van harte welkom in het Wielderhoes om onder het genot van een kopje koffie en een stuk vlaai de opening van het jubileumjaar samen verder in te luiden.
Mocht u nu meer informatie wensen, neem dan contact op met Kasper Donners, telefoonnummer 06 – 222 90 092 of e-mail info@750jaarwijlre.nlof ga naar onze website www.750jaarwijlre.nl

Column
Interview Judith Eurlings, Query Design
Als geen-Wijlrenaar ben ik misschien een beetje een vreemde eend in de bijt, al voelt dat voor mij
allerminst zo. Ik ben door Anjo Steijns-Bodelier gevraagd mee te doen aan dit fantastische project. Doordat wij reeds eerder samengewerkt hebben, wat uitermate goed bevallen is en mijn ervaring in grote projecten zoals het 450-jarig jubileum van Bisdom Roermond en de Passiespelen Tegelen 2010, was ik meteen enthousiast. Na een voorstelrondje met de heren van het bestuur kon ik aan de slag met logo en huisstijl. Ik bestudeerde Wijlre en haar bijzondere plekken en liet me inspireren tot het maken van 6 logo voorstellen, waarvan de rode draad variant als uiteindelijke ‘winnaar’ uit de bus kwam. Het verbinden was en werd de rode draad. Intussen is er ook een leuke ‘verbinding’ met de club onderling en de verschillende commissies voor alle evenementen. ‘Samen vieren we Wijlre!’
En dat als echt meisje van Kunrade.

Dit jaar bestaat mijn reclameburo Query Design 10 jaar en ben ik nog steeds verrast over alle mooie projecten, logo’s, huisstijlen, advertenties, flyers, websites… noem het maar op, die ik heb mogen maken. Als grafisch vormgever maak je van een verhaal een beeld. Ik probeer me de verhalen van de klant eigen te maken en die terug te geven in een goed passend jasje. En ik moet bekennen, telkens als ik mijn werk terug zie, klein of groot, ben ik trots, elke keer weer.

www.querydesign.nl

 
Overzicht evenementen
17 maart 2012
10 april 2012
13 mei 2012
mei/juni 2012
24 juni 2012
20, 27 juli en 3 augustus 2012
15 augustus 2012
7, 8 en 9 september 2012
7 oktober 2012
24 november 2012
15 januari 2013
17 maart 2013

Openingsviering

Lezing Historie Wijlre
Jeugd-/gezinsmis met aansluitend parochiebrunch
750 jaar Wijlre op school
Kids Kunst – Tentoonstelling Kunstwerken in Kasteel Wijlre
Orgelconcerten door de orgelkring
Ouderenactiviteit Kasteel Wijlre
Muziektheatervoorstelling Truuj
Kerkenpad
Presentatie jaarboek Historische studies Geuldal
Lezing historie Wijlre
Slotviering
 
Contactgegevens
Stichting 750 jaar Wijlre
Parallelweg 2
NL-6321 BB Wijlre
KvK. Limburg 52016765
Mob. 06 222 90 092
Fax 045 579 09 89
info@750jaarwijlre.nl

www.750jaarwijlre.nl

 

Bron: www.750jaarwijlre.nl