Tijdens de raadsvergadering van 9 februari 2012 werd het voorstel voor de verdere concretisering van de samenwerking met de gemeente Vaals behandeld. De afgelopen maanden is er hard gewerkt door de ambtelijke organisaties van beide gemeenten en zijn er door de Raden van Vaals en Gulpen-Wittem diverse aandachtspunten meegegeven in gezamenlijke vergaderingen. Het is nu dan ook tijd om de verschillende beleidsterreinen daadwerkelijk onder handen te nemen en snel aan de slag te gaan.