Tijdens de Raadsvergadering van 9 februari 2012 heeft de gemeenteraad van Gulpen-Wittem de Motie Kinderpardon unaniem aangenomen. De motie die was ingediend door de fracties; GroenLinks, Balans, PvdA, CDA en Fractie Franssen spreekt steun uit voor het wetsvoorstel van ChristenUnie en PvdA in de Tweede Kamer. Met dit initiatiefwetvoorstel wordt geprobeerd de problematiek van “gewortelde asielkinderen” aan te pakken. Momenteel ligt het advies van de Raad van State hierover bij de Tweede Kamer, het voorstel zal de komende maanden worden behandeld.

De gemeenteraad van Gulpen-Wittem spreekt door het aannemen van deze motie unaniem steun uit voor deze initiatiefwet, want deze landelijke problematiek treft niet alleen Den Haag. De overweging daarbij is dat het wezensvreemd is om asielkinderen die geworteld zijn in Nederland terug te sturen naar het land van hun ouders.