Gulpen-Wittem, 20 januari 2012 – Burgemeester Van den Tillaar reikt op zondag 22 januari een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Hub Sintzen. Hij wordt bij Koninklijk Besluit benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau en ontvangt de onderscheiding bij gelegenheid van de viering van zijn gouden jubileum als schutter.

De heer Sintzen heeft zich op bijzondere wijze ingezet en verdienstelijk gemaakt. Zo was hij:

  • van 1968 tot 1979 lid en leider van Jeugdcarnavalsvereniging De Össkes van Eys;
  • van 1981 tot 1992 lid en vrijwilliger bij Schutterij St. Paulus Vaals;
  • van 1961 tot 1981 lid en van 1992 tot heden bestuurslid van Schutterij St. Sebastianus Eys;
  • van 1996 tot 2003 bestuurslid en gedurende vier jaar voorzitter bij de Regionale afdeling Zuidoosthoek van de Nationale Vereniging de Zonnebloem;
  • van 2006 tot heden voorzitter van de Nationale Vereniging de Zonnebloem, afdeling Eys;
  • van 2007 tot heden vrijwilliger tijdens de Zonnebloem vakantieweek.

Op grond van genoemde diensten wordt de heer Hub Sintzen bij Koninklijk Besluit benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Raad- en Fractieleden van Fractie Franssen feliciteren de heer Hub Sintzen van harte met deze onderscheiding.