Het College van Burgemeester  en Wethouders heeft een eenmalige waarderingssubsidie van €2.500 beschikbaar gesteld voor de schaapskudde in Slenaken. De afgelopen weken heeft ook in Gulpen-Wittem de discussie over de schaapskudde in Slenaken gespeeld. Daar waar Staatsbosheer flink moet bezuinigingen (met name doordat zij minder geld van de Rijksoverheid krijgen), zou er in 2012 geen geld meer beschikbaar zijn voor de schaapskudde in Slenaken. Fractie Franssen is van mening dat deze bezuiniging ook niet door de gemeente Gulpen-Wittem kan worden opgevangen, daar ook onze gemeente moet bezuinigen en niet alle tekorten van andere overheden op kan vangen. Ook laat de gemeente een groot gedeelte van haar eigen gronden begrazen door de schapen en steunt op deze manier de schaapskudde. Inmiddels is gebleken dat ook door de vele adopties door instellingen en particulieren van schapen de kudde in 2012 weer door kan grazen in Slenaken.

De Tweede Kamer heeft vlak voor kerst een amendement aangenomen waarmee een bedrag van €640.000 vrijgemaakt wordt om bijzondere schaapskuddes te ondersteunen. Het voorstel was ingediend door CDA en PvdA in de Tweede Kamer. Het amendement van de Tweede Kamer maakt middelen vrij voor een eenduidige, eenvoudige regeling voor de schaapskuddes met bijzondere rassen, waarbij 18 000 euro voor kuddes tot 250 schapen wordt gereserveerd en 28 000 euro voor kuddes boven de 250 schapen, met een totaalbedrag van 640 000 euro. Tot 2007 bestond een eenvoudige, eenduidige regeling voor de Nederlandse schaapkuddes. Nu moeten herders bij elke provincie apart aankloppen, dat leidt tot veel bureaucratie.