Enkele weken geleden stelden de Raadsleden Robbert Dautzenberg (Fractie Franssen) en Philip Laheij (CDA) schriftelijk vragen aan het College omtrent de capaciteitsproblemen die zich voordoen op de Lijn50 Aken – Maastricht v.v. Het College heeft inmiddels antwoord gegeven op de schriftelijke vragen en gaat in op het verzoek om samen met de andere gemeenten die de lijn50 doorkruist en de provincie in gesprek te gaan over oplossingen. (de antwoorden van de brief kunt u hieronder downloaden).

Het College deelt daarbij de mening dat de kwantiteit en kwaliteit van het openbaar vervoer hoogwaardig dient te zijn en van essentieel belang is voor bewoners, studenten en toeristen die dagelijks gebruik maken van het openbaar vervoer. Verder is het College ook op de hoogte van het capaciteitsprobleem en daarover met Veolia en de provincie in overleg. De lijn 50 is de drukst gebruikte lijn van Veolia en van essentieel belang voor goede verbindingen van- en naar het stedelijk gebied.

Per december heeft Veolia het traject  van de lijn54 verlengd, om zodoende de capaciteit enigszins op te schroeven. Verder wordt het nieuwe busstation in Gulpen zodanig aangepast dat dit gelede (verlengde) bussen kan verwerken.