Op initiatief van de fracties GroenLinks, Franssen en CDA heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de najaarsnota een amendement aangenomen waarbij er €100.000 gereserveerd wordt voor duurzame ontwikkeling van de gemeentelijke gebouwen. Het amendement werd gesteund door de overige partijen. De fracties willen daarbij laten onderzoeken of het mogelijk is elk jaar 1 gebouw te voorzien van zonnepanelen of een ander duurzaam alternatief voor energievoorziening. Daarnaast wil men daarbij ook samenwerken met andere gemeenten om de energiekosten te reduceren.