De laatste tijd krijgen wij steeds vaker van inwoners en bezoekers reacties over het busvervoer door Veolia en met name de lijn 50 Maastricht – Aken v.v.

De reizigers geven aan dat Veolia (met name tussen 07:00 – 09:00; 12:00 – 13:00 en 16:00 – 18:30 uur) onvoldoende capaciteit ter beschikking stelt om de reizigers op een goede- en comfortabele manier te kunnen vervoeren met alle gevolgen van dien.

Daarbij komt het ook steeds vaker voor dat reizigers niet meer kunnen worden meegenomen vanaf diverse haltes tussen Lemiers en Cadier & Keer v.v. en daar de nodige hinder van ondervinden.

Wij als raadsleden vinden dit een ongewenste situatie. Zeer zeker omdat wij in onze en de omliggende gemeenten juist willen dat meer reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer (en daartoe recentelijk een raadsbreed initiatiefvoorstel hebben aangenomen).

De lijn 50 is daarin voor de gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals en Eijsden- Margraten de drukst bezette en verbindingslijn met de steden Maastricht en Aken en van essentieel voor de reizigers.

Verder hebben wij vernomen dat Veolia voornemens is geweest om de capaciteit op deze lijn te verhogen, maar deze plannen niet heeft doorgezet.
Wij willen het College daarom de volgende vragen stellen:

1. Deelt u onze mening dat een goede en zowel kwantitatieve en kwalitatieve openbaar vervoer verbinding vanuit onze gemeente naar de steden Maastricht en Aken v.v. zowel voor bewoners, forensen, studenten als ook voor toeristen van essentieel belang is?

2. Welke acties heeft u ondernomen om ervoor te zorgen dat er op deze lijn voldoende capaciteit beschikbaar is om de passagiers te vervoeren en zijn de recente problemen u bekend?

3. Bent u op de hoogte van het voornemen van Veolia om de capaciteit uit te breiden, zo ja kunt u deze informatie met ons delen? (en waarom is dit niet uitgevoerd?)

4.Deelt u de mening dat in het geval van bovengenoemde capaciteitsproblemen op deze lijn, gedurende bovenstaande uren dit aangepakt moet worden en bent u voorts van plan om dit met Veolia te bespreken en tot een concrete oplossing te komen?

Wij willen het College dan ook dringend verzoeken om zo snel mogelijk samen met uw collega’s uit de gemeenten Vaals, Eijsden – Margraten, Maastricht en Aken samen met Veolia (en de concessiehouder Provincie Limburg) om tafel te gaan zitten en dit probleem op te lossen, zodat de reizigers op een hoogwaardig openbaar vervoer, met voldoende capaciteit kunnen rekenen.

Daarbij willen wij u een aantal concrete suggesties meegeven om te bespreken:
1.De mogelijkheid om (in de spitsuren) met een gelede bus te rijden (zie ook het traject Kerkrade – Sittard) waarmee tot 30% meer reizigers vervoerd kunnen worden.

2.De mogelijkheid om (in de spitsuren) elke tien minuten een bus te laten rijden

3.De mogelijkheid om (in de spitsuren) met een snellijn te rijden die alleen op de busstations stopt om zodoende de reizigers te spreiden.

 

Namens Fractie Franssen:
Raadslid Robbert Dautzenberg

Namens CDA:
Philip Laheij