Tijdens de raadsvergadering van 6 oktober diende Robbert Dautzenberg (Fractie Franssen) samen met het CDA een initiatiefvoorstel in om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar  gratis c.q. goedkoop vervoer in heel Zuid-Limburg. Het initiatief werd door de gehele raad unaniem aangenomen. Verder worden ook de mogelijkheden voor transferiums in het heuvelland, de discobus en arrangementen bekeken. Lees verder voor het gehele pleidooi van Robbert.

Ik wil het vandaag hebben over een willekeurige inwoner van onze gemeente.

Zoef is een inwoner van de gemeente Gulpen-Wittem die graag met het openbaar vervoer de gemeente en heel Zuid-Limburg doorkruist. Op dit moment is hij vaak een van de weinige die met de bus gaat, met in de spits en in het weekend lange files van autorijdende inwoners en toeristen.

Ook Fractie Franssen ziet het wekelijks drukker en drukker worden in het heuvelland en omstreken en vindt het samen met mede-indiener CDA van belang dat er een haalbaarheidsonderzoek komt naar aantrekkelijk of gratis openbaar vervoer voor onze eigen inwoners en de toeristen. Met dit initiatiefvoorstel willen wij het college dan ook verzoeken om Dit breed in de regio en samen met de andere 18 Zuid-Limbursge gemeenten op te pakken.

Uit het RTG hebben wij van wethouder Bormans begrepen dat hij inmiddels al informeel met de VVV en Omnibuzz heeft gesproken en dat zij samen met Veolia naar de provincie willen gaan. Onze fractie is echter van mening dat de bus naar de provincie nog voller kan.

Vandaar dat wij het college ook willen verzoeken om actief met dit voorstel aan de slag te gaan en de andere 18 Zuid-Limburgse gemeenten te stimuleren om mee te doen. Als Gulpen-Wittem alleen zijn wij immers te klein om zo een prachtige mooi initiatief te gaan uitvoeren en wij zouden al snel Galliërs worden die de gemeente met de bus niet konden verlaten.

Uit het RTG bleek ook dat andere fracties de voordelen van dit initiatief zien en hopen op succes.

Behalve goedkoper reizen, minder verkeersdrukte in Zuid-Limburg willen wij met dit initiatief bijdragen aan een verduurzaming van het milieu. Toekomst gericht is dit voorstel voor onze Zoef en andere inwoners een noodzakelijkere oplossing om in samenhang met de vergrijzing de mensen de kans te bieden zich te blijven te verplaatsen.  Het zal in de toekomst steeds meer voorkomen dat inwoners van Zuid-Limburg vanwege hun ouderdom en gezondheid niet zelf meer kunnen rijden en samen met de bus reizen gaat ook de vereenzaming van onze samenleving tegen. Maar ook met de uitkleding van de sociale zekerheid komt de mobiliteit van onze inwoners in het geding en worden auto – en bus voor sommige zelfs onbetaalbaar. Het vult hiermee dus ook sociaal beleid.  Het leidt tot een herverdeling en biedt extra kansen aan mensen die nu eenzaam en arm zijn, in het bijzonder ook ouderen, gehandicapten en kinderen. Het voorstel creëert daarmee een toename van de mobiliteit voor mensen met geen of een laag inkomen.

In het voorstel worden ook enkele succesvolle voorbeelden genoemd die ik hier niet zal herhalen, maar die zeker de moeite waard zijn om ter plaatse te ontdekken. Daarnaast sluit dit voorstel aan bij het voornemen uit het coalitieakkoord en de wens van vele lokale en regionale bestuurders.

Zeker geeft dit voorstel ook invulling aan onze strategische visie, waarin wij afgesproken hebben om de bereikbaarheid van onze gemeente via het openbaar vervoer te verbeteren, te stimuleren en de verkeersdrukte en parkeerplaatsen doen afnemen.

Ook kunnen we ons als regio hierin onderscheiden en niet alleen voor toeristen maar ook voor bedrijven en nieuwe inwoners een stimulans zijn en daarmee ook het economisch beleid van de regio stimuleren. De waarde van dit voorstel is onbetwist niet in geld uit te drukken maar zal de leefbaarheid en het wegenonderhoud en milieu ten goede komen.

Tot slot vragen Zoef en de indieners van dit voorstel dat het college een marsroute uitzet en bijhoudt, wie welke stappen zet en dit rapporteert aan de raad. Wij verwachten dat het College in dit voorstel optreed als een daadkrachtige gemeente die met verve dit voorstel in de regio gaat verdedigen en regionaal samen te werken en naar de provincie te gaan de Veolia, VVV en Omnibuzz en iedereen die dit voorstel een warm hart toedraagt.

Op 1juli 2012 hoop ik dan ook dat Zoef en alle andere de auto laten staan en de bus kunnen nemen naar het werk, de winkel, het Cafe, familie, de gemeente en alle attracties die Zuid-Limburg rijk is.

Tot slot voorzitter vragen wij de griffier om dit voorstel bij alle Raadsleden, Colleges van de Zuid-Limburgse gemeenten en Statenleden en gedeputeerde staten toe te sturen en doe ik een oproep aan de collega raadsleden om ons gezamenlijk in te spannen dit voorstel tot een succes te maken.

Robbert Dautzenberg
Raadslid Fractie Franssen