Onze fractie kan instemmen met de toekomstscenario’s van HALT en de GGD. Ook de regionale gezondheidsnota zullen wij vandaag aannemen. De voorgestelde keuzes van het College voor de bezuinigingen van deze organisaties zullen wij volgen. Wij denken dat hiermee met name naar de toekomst toe niet alleen een financiële besparing gerealiseerd kan worden, maar ook naar betere producten voor de afnemers toegewerkt kan worden. Wel willen wij de portefeuillehouder vragen om er ook rekening mee te houden dat niet alleen de gemeente, maar ook onze onderwijsinstellingen indirect veel gebruik maken van deze producten en ook hun te raadplegen en te informeren over de keuzes die gemaakt zullen gaan worden bij de verdere planuitwerking.

Namens de Raadsleden van Fractie Franssen
Robbert Dautzenberg Raadslid