De afgelopen en de komende weken vinden er diverse wegwerkzaamheden in Mechelen en omgeving plaats. De afgelopen weken hebben wij moeten constateren dat de wegwerkzaamheden niet zo soepel verlopen als te verwachten was. Daarnaast hebben wij een groot aantal klachten van de inwoners en bezoekers ontvangen over de slechte communicatie over de wegwerkzaamheden en de bereikbaarheid van Mechelen en omliggende dorpen de komende weken.

Daarnaast hebben wij het idee dat de werkzaamheden onnodig lang en complex worden gemaakt en dat de doorstroming van het verkeer hierdoor aan twee ingangswegen binnen en buiten de ochtend- en avondspits ernstig belemmerd wordt. Wij vrezen dat een groot aantal weggebruikers er voor zal gaan kiezen om de binnenwegen te kiezen, waardoor deze extra belast zullen gaan worden.

Wij willen het college dan ook de volgende vragen stellen:

1)Waarom heeft u er niet voor gekozen om alle inwoners van Mechelen schriftelijk op de hoogte te stellen van de wegwerkzaamheden?
(Behalve twee berichten in Heuvelland Aktueel en een brief aan de bewoners van woningen gelegen aan de Hilleshagerweg en Pastoor Ruttenstraat is niemand op de hoogte van de wegwerkzaamheden)

2) Had u niet beter behalve  alleen de wegen en de datum van de werkzaamheden ook kunnen communiceren over welke alternatieve routes er zijn en hoe het met het openbaar vervoer geregeld? (Met name gebruikers van het openbaar vervoer moeten pas laat constateren dat er weinig of geen openbaar vervoer mogelijk is.) Daarnaast tasten ook veel fietsers en met name de schoolgaande fietsers die dagelijks door de Past. Ruttenstraat fietsen in het duister of zij wel of geen gebruik kunnen maken van de doorgaande weg.

3)Waarom is er geen berichtgeving over de wegwerkzaamheden op de gemeentelijke website  en heuvelland beter op weg te vinden?

3)Is het een bewuste keuze geweest om gedurende twee weken lang de doorgaande weg van in Mechelen (pastoor Ruttenstraat) volledig voor alle verkeer af te sluiten? (Was het niet mogelijk geweest om een weggedeelte beschikbaar te houden, gezien de lange tijd van de voor- en na werkzaamheden op de Hilleshagerweg lijkt ons dit een lange periode!)

4)Heeft u via het Sophianum en andere mogelijkheden de scholieren op de hoogte gesteld van de wegwerkzaamheden en wat de veiligste manier is om de school-thuis-route te fietsen? (Wij pleiten al geruime tijd voor veilige fietsroutes, wegwerkzaamheden en het niet aangeven van een veilig alternatief voor fietsers dragen ons inziens daar niet aan bij.)

5)Was het niet verstandiger geweest om tijdens de wegwerkzaamheden op Hilleshagen een alternatieve rijroute aan te geven, waardoor lange wachttijden voorkomen konden worden?

6)Deelt u met ons de vrees dat de binnenwegen tijdens deze en de aankomende wegwerkzaamheden extra belast worden? (Wat doet u eraan om dit te voorkomen?)

7)Ook op de alternatieve rijroutes via Hilleshagen en Eperheide vinden er wegwerkzaamheden plaats, waardoor ook de reistijd op de omleidingen nog eens extra vertraging op loopt. Waarom is er in de planning geen rekening meegehouden om de alternatieve rijroutes vrij te houdend gedurende de afsluiting van één weg?

Wij hopen spoedig antwoord op onze vragen te krijgen en dat bij nieuwe wegwerkzaamheden er meer en betere communicatiemiddelen gebruikt worden om iedereen op de hoogte te brengen van de werkzaamheden en de alternatieve routes en vervoersmogelijkheden.